The effect of seeding rates and fertilizers on the feed productivity of oat and legume mixtures under conditions of the right-bank Forest-Steppe

  • Y. A. Veklenko Candidate of Agricultural Sciences
  • K. P. Kovtun Doctor of Agricultural Sciences
  • N. O. Matiiash Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
Keywords: feed productivity, oat and legume mixtures, seeding rates, level of mineral nutrition

Abstract

The results of studies on the effect of seeding rates and levels of mineral nutrition on the feed productivity of oats and bean mixtures are presented. The dependence of feed productivity of two and three-component mixtures of oats with vetch spring and Pannonian vetch on the seeding rates and the level of mineral nutrition has been established. The highest feed productivity was observed under equal seeding rates of each species. Under such seeding rates, the highest efficiency of mineral nutrition was aobserved at the rate of N60Р60К60.

References

1. Hetman N. YA. Vyroshchuvannya bobovo-zlakovykh sumishey v umovakh Lisostepu pravoberezhnoho / N. YA. Hetman, O. V. Lekhman // Kormy i kormovyrobnytstvo – Vinnytsya. 2012. – Vyp. 74. – S. 69—72.
2. Bondarenko M. P. Osoblyvosti vyroshchuvannya sumishok odnorichnykh komovykh kulʹtur / M. P. Bondarenko, M. H. Sobko, N. A. Sobko // Soya. – 2011 – 16 s.
3. Hetman N. YA. Formuvannya urozhaynosti sumishky odnorichnykh kulʹtur zalezhno vid norm vysivu ta rivnya mineralʹnoho zhyvlennya v umovakh Lisostepu zakhidnoho / N. YA. Hetman, O. YU. Zlotenko // Kormy i kormovyrobnytstvo. – Vinnytsya. Tezys. 2011 – Vyp. 68 – S. 23—24.
4. Hetman N. YA. Osoblyvosti rostu i rozvytku bobovykh kulʹtur u sumisnykh posivakh z vivsom / N. YA. Hetman, S. K. Susha, H. P. Kvitko, H. I. Demydasʹ / Kormy i kormovyrobnytstvo. Vinnytsya. 2013. – Vyp. 75. – S. 28—34.
5. Veklenko YU. A. Biolohichna efektyvnistʹ stvorennya i vykorystannya bahatorichnykh komponentiv v ahrofitotsenozakh v umovakh Lisostepu pravoberezhnoho. YU. A. Veklenko, K. P. Kovtun, V. A. Yashchuk // Zbirnyk naukovykh pratsʹ Umansʹkoho natsionalʹnoho universytetu sadivnytstva – 2014. Vyp. 86. – S. 196—203.
How to Cite
Veklenko, Y. A., Kovtun, K. P., & Matiiash, N. O. (1). The effect of seeding rates and fertilizers on the feed productivity of oat and legume mixtures under conditions of the right-bank Forest-Steppe. Feeds and Feed Production, (86), 57-62. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/101

Most read articles by the same author(s)