Mixed crops of maize and soybean seeds for silage under a new technology

  • V. I. Hnoievoi Doctor of Agricultural Sciences
  • I. V. Hnoievoi Doctor of Agricultural Sciences
  • T. M. Danilova Candidate of Agricultural Sciences Kharkiv State Zooveterinary Academy
  • V. I. Pastukhov Doctor of Engineering
  • V. I. Melnyk Doctor of Engineering
  • M. V. Bakum
  • M. O. Tsyhanenko candidates of technical sciences
  • V. V. Kachanov
  • D. V. Krokhmal Kharkiv National Technical University of Rural Development farms named P. Vasilenko
  • Y. I. Pivtorak Doctor of Agricultural Sciences Lviv National University of Veterinary Medicine and of Biotechnology named SZ Gzhytsky
Keywords: corn, soybean, sowings, sowing machine, silage, efficiency

Abstract

The technology of growing mixed sowings of corn and soybean seeds for silage additionally includes selection of the hybrids and varieties of these crops by the terms of plant maturation, yield and content of biologically active substances in their vegetative mass, which contribute to an increase in fatty milk production and fertility of cows. For its implementation, a new sowing machine has been designed for the simultaneous joint dosed seeding of two crops, which provides the specified interchange of different crops in each row and the corresponding step of placing the seeds of each crop.

References

1. Babych A. O. Zmishani posivy kukurudzy iz zernobobovymy na sylos / Vyroshchuvannya zernobobovykh na korm. – K. : Urozhay, 1975. – S. 134
2. Hnoyevyy V. I. Hodivlya vysokoproduktyvnykh koriv : Posibnyk / V. I. Hnoyevyy, V. O. Holovko, O. K. Trishyn, I. V. Hnoyevyy. – KH. : Prapor, 2009. – 368 s.
3. Informatsiyna baza danykh dlya innovatsiynoho rozvytku tvarynnytstva / [V. O. Holovko, V. I. Hnoyevyy, V. M. Kandyba ta in. ]. – KH. : SPDFO Brovin O. V., 2012. – 792 s.
4. Kulyk M. F. Biolohichno aktyvni rechovyny soyi – stymulyatory syntezu lipidiv moloka v orhanizmi koriv / Kulyk M. F., Zhmudʹ O. V., Obertyukh YU. V. // Visnyk ahrarnoyi nauky. – Zhovtenʹ, 1999. – S. 37—38.
5. Patent na korysnu modelʹ № 118211 Sposib vyroshchuvannya zelenoyi masy silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur na korm tvarynam / Derzh. Reyestr patentiv Ukrayiny na korysni modeli, byul. № 14, 25. 07. 2017.
6. Trishyn O. K. Biolohichno aktyvni rechovyny z soyi yak stymulyatory zhyrnomolochnosti koriv / [O. K. Trishyn, Hnoyevyy V. I., Hnoyevyy I. V. ta in.] // Visnyk ahrarnoyi nauky. – 2005. – 111. – S. 40—44.
How to Cite
Hnoievoi, V. I., Hnoievoi, I. V., Danilova, T. M., Pastukhov, V. I., Melnyk, V. I., Bakum, M. V., Tsyhanenko, M. O., Kachanov, V. V., Krokhmal, D. V., & Pivtorak, Y. I. (1). Mixed crops of maize and soybean seeds for silage under a new technology. Feeds and Feed Production, (86), 71-76. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/108