Effectiveness of bio-agents in soybean

  • V. S. Zadorozhnyi Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
  • V. V. Karasevych Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
  • S. M. Svytko Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
  • A. V. Labunets Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
  • A. V. Kniaziuk Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky
Keywords: soybean, symbiotic nitrogen fixation, soybean diseases, soybean pests, soybean seed inoculation, bacterial fertilizers, bio-fungicides, bio-insecticides.

Abstract

As a result of the scientific research (2016—2018), it was established that in the conditions of the right-bank Forest-Steppe of Ukraine it is appropriate to treat seeds with the agents Microhumin (200 mg per hectare seeding rate) + Biophosphorin (1.5 l/t) and spray crops with Gaupsin (4.0 l/ha) in the budding phase or treat seeds with Rhizobophite (2.0 l per hectare seeding rate) + Phytodoctor (1.0 l/t) and spray crops with Triсhodermine (2.0 l/ha), which ensures the rate of preserved soybean yield by 13—14 %, to improve mineral nutrition of soybean plants with nitrogen and phosphorus on gray forest soils and complex biological control of crops against major diseases, e.g. Peronospora manshurica Sydow., Septoria glycines T. Hemmi, Ascochyta sojaecola Abramov., and pests, e.g. Etiella zinckenella Tr., Adelphocoris linearolatus Goeze.

References

Dospehov B. A. Metodika polevogo opyta s osnovami statisticheskoj obrabotki rezultatov issledovanij / B. A. Dospehov– [4-e Izd. pererab. i dop]. – M.: Kolos, 1979. – 416 s.

Krutyakova V. I., Gulich O. I., Pilipenko L. A. Biologichnij metod zahistu silskogospodarskih kultur: perspektivi dlya Ukrayini // Visnik agrarnoyi nauki. – 2018. – № 11. – S. 159—168.

Metodika viprobovuvannya i zastosuvannya pesticidiv // S. O. Tribel, D. D. Sigarova, M. P. Sekun, O. O. Ivashenko ta in. Za red. Prof. S. O. Tribelya. – K.: Svit. – 2001. – 448 s.

Petrichenko V. F., Lihochvor V. V. Roslinnictvo. Tehnologiyi viroshuvannya silskogospodarskih kultur: navch. posibn. – 4-e vid., viprav., dopov. – Lviv: NVF «Ukrayinski tehnologiyi», 2014. – 1040 s.

Silskogospodarska entomologiya: pidruchnik / Ruban M. B., Gadzalo Ya. M., Bobos I. M., Goncharenko O. I., Likar Ya. O. – K.: Aristej, 2007 – 520 s.

Soya: monografiya / Petrichenko V. F., Lihochvor V. V., Ivanyuk S. V. ta in. – Vinnicya: «Dilo», 2016. – 400 s.

Cili stalogo rozvitku: Ukrayina. Nacionalna dopovid. Ministerstvo ekonomichnogo rozvitku i torgivli Ukrayini. – Kiyiv, 2017. – 176 s.

Nevicherpne dzherelo roslinnih bilkiv – soya [Elektronnij resurs]. http://agroconf.org/content/nevicherpne-dzherelo-roslinnih-bilkiv-soya

Yak zminilisya posivi na ukrayinskih polyah za 10 rokiv? [Elektronnij resurs]. http://agroportal.ua/ua/publishing/infografika/kak-izmenilis-posevy-na-ukrainskikh-polyakh-za-10-let/.

Dunham W. C. Evolution & Future of Biokontrol Basel, 2015. URL: http://dunhamtrimmer.com/wp-content/uploads/2015/11/Bill- Dunham-2BMonthly- Evolution- Future-of-Biokontrol-Industiy-copy.pdf.

Published
2019-06-07
How to Cite
Zadorozhnyi , V. S., Karasevych , V. V., Svytko , S. M., Labunets , A. V., & Kniaziuk , A. V. (2019). Effectiveness of bio-agents in soybean . Feeds and Feed Production, (87), 70-78. https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo201987-11

Most read articles by the same author(s)