Photosynthetic productivity of sugar sorghum in the southern region on the irrigated and non-irrigated lands

  • R. M. Vasylenko Candidate of Agricultural Sciences
  • I. M. Stepanova Institute of Irrigated Agriculture NAAS
  • N. Y. Hetman Doctor of Agricultural Sciences Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
Keywords: sort, hybrid, sorghum sugars, leaf area, photosynthetic performance

Abstract

The prospects of the use of sorghum in the southern region, regardless of growing conditions, have been established. The highest photosynthetic productivity and green mass yield was provided by hybrid Dovista during crop irrigation and fertilization with CAS (N40) in the phase of 4–5 leaves of sugar sorghum.

References

1. Herasymenko L. A. Vplyv strokiv ta hlybyny zahortannya nasinnya na fotosyntetychnu produktyvnistʹ posiviv sorho tsukrovoho / L. A. Herasymenko // Sortovyvchennya ta okhorona prav na sorty roslyn. – 2014. – № 4. – S. 73—77.
2. Hrabovsʹkyy M. B. Formuvannya produktyvnosti sorho tsukrovoho pid vplyvom strokiv sivby / M. B. Hrabovsʹkyy, T. O. Hrabovsʹka, L. A. Kozak // Ukrfinian Journal of Ekology. – 2017. – № 7(4). – S. 500—504.
3. Kalensʹka S. M. Fotosyntetychna diyalʹnistʹ posiviv soyi na chornozemakh typovykh / S. M. Kalensʹka, N. V. Novytsʹka, D. V. Andriyetsʹ, R. M. Kholodchenko // Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny: Seriya ,,Ahronomiya”. – 2011. – Vyp. 162, CH. 1. – S. 82–89.
4. Kaminsʹkyy V. F. Formuvannya produktyvnosti soyi zalezhno vid ahrotekhnichnykh zakhodiv v umovakh pivnichnoho Lisostepu Ukrayiny / V. F. Kaminsʹkyy, N. P. Mosʹondz // Kormy i kormovyrobnytstvo. – Vinnytsya, 2010. – Vyp. 67. – S. 45–50.
5. Kaminsʹkyy V. F. Ploshcha lystkovoho aparatu ta fotosyntetychna produktyvnistʹ posiviv prosa za riznykh rivniv mineralʹnoho zhyvlennya / V. F. Kaminsʹkyy, O. V. Hliyeva // Zb. nauk. pr. NNTS , «Instytut zemlerobstva NAAN». – 2014. – Vyp. 7–8. – S. 79–84.
6. Kolisnyk S. I. Osoblyvosti formuvannya fotosyntetychnoyi ta nasinnyevoyi produktyvnosti rannʹostyhlykh sortiv soyi v umovakh pravoberezhnoho Lisostepu Ukrayiny / S. I. Kolisnyk, O. M. Venediktov, D. O. Fabiyansʹkyy // Kormy i kormovyrobnytstvo. – Vinnytsya, 2009. – Vyp. 64. – S. 55–61.
7. Makarov L. KH. Sorhovi kulʹtury / L. KH. Makarov. – Kherson: Aylant, 2006.– 264 s.
8. Resursozberihayuchi tekhnolohiyi vyroshchuvannya kormovykh kulʹtur v umovakh pivdnya Ukrayiny. – Naukovo-praktychni rekomendatsiyi / R. A. Vozhehova, S. O. Zayetsʹ, R. M. Vasylenko (ta in.). – Kherson: Hrinʹ D. S. – 2015. – 28 s.
9. Trotsenko V. I. Produktyvnistʹ sortiv ta hibrydiv sorho tsukrovoho v umovakh pivnichno-skhidnoho Lisostepu Ukrayiny / V. I. Trotsenko, Z. I. Hlupak // Visnyk Sumsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu. – 2014.– № 9(28). – S. 127–129.
How to Cite
Vasylenko, R. M., Stepanova, I. M., & Hetman, N. Y. (1). Photosynthetic productivity of sugar sorghum in the southern region on the irrigated and non-irrigated lands. Feeds and Feed Production, (86), 147-152. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/124