Evaluation of the exterior of the first-calf Ukrainian Black-and-White dairy breed by the linear classification method depending on the origin of the father

  • A. P. Zaets Candidate of Agricultural Sciences
  • J. W. Stoliar Candidate of Agricultural Sciences
  • M. O. Mandryk
  • O. V. Bihas Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
Keywords: Ukrainian Black-and-White dairy breed, first-calf cows, lines, pedigree bulls, exteriors, linear classification, consolidation, correlation

Abstract

In terms of the breeding farms of Vinnytsia region «Zelena Dolyna LLC» of «Vyly», village Vyly, Tomashpil district and «Radivske LLC», village Radivka, Kalynivka district, milk production and signs of the exterior of first-calf cows of the Ukrainian black-and-white dairy breed were evaluated, and the degree of consolidation and variability was established. Thus, according to the complex of traits of the exterior characterizing the dairy type, body, limbs and udder of the first-calf cow there was received 82.1 ± 0.18; 84.90 ± 0.14; 78.50 ± 0.13 and 84.0 ± 0.13 points. By the overall linear assessment of the exterior (Kc = 0.303–0.280) and milk productivity (Kc = 0.415–0.188), daughters of Otto bulls 00135556252 (Marshal Line 2290977.95) and Sarukko 95813 (Mtoto Line) appeared to be the most consolidated. Analysis of the phenotypic variability of complex and descriptive traits of the type showed that the following traits of the exterior had high variability: posture of the pelvic extremities, hooves angle, posterior attachment of the udder, placement of the front and rear dugs (Сv = 15.1; 15.2; 12.9; 17.5; 18.9). A positive average correlation (r = 0.24–0.25) was established between the relative variability of signs of milk production and the overall assessment of the exterior. A negative correlation (r = -0.01) between a 305-day yield of lactation and fat content and a weak position correlation (r = 0.13) with protein content.

References

1. Bashchenko M. I. Stan i perspektyvy poridnoho udoskonalennya molochnoho skotarstva i vidnovlennya systemy selektsiyi buhayiv / M. I. Bashchenko, YU. P. Polupan, S. YU. Ruban, I. V. Bazyshyna // Rozvedennya i henetyka tvaryn. – 2012. – Vyp. 46 – S. 79—83.
2. Dubin A. M. Rolʹ buhayiv-lideriv u henetychnomu polipshenni populyatsiyi // Rozvedennya i henetyka tvaryn. – 1995. – Vyp. 27. – S. 33—36.
3. Polupan YU. P. Otsinka buhayiv za typom dochok / YU. P. Polupan // Visnyk ahrarnoyi nauky. – 2000. – № 5 – S. 45—49.
4. Rudyk I. A. Shlyakhy pidvyshchennya efektyvnosti selektsiyi ta vykorystannya batʹkiv / I. A.Rudyk, M. V.Tkachenko // Visnyk Bilotserkivsʹkoho ahrarnoho universytetu. – Bila Tserkva, 1998. – Vyp. 4 (ch. 1) – S. 301—304.
5. Denysyuk O. Porodne vdoskonalennya – za eksterʺyerom // Tvarynnytstvo Ukrayiny. – 2006. – № 11/12. – S. 11—13.
6. Lohinov ZH. H. Lyneynaya otsenka éksterʹéra holshtynskykh korov / ZH. H. Lohinov, N. V. Shyshkina // Zootekhnyya. – 1995. – № 10 – S. 2—5.
7. Selektsiyno-henetychni aspekty formuvannya skotarstva Pivnichno- skhidnoho rehionu Ukrayiny: avtoref. na zdob. nauk ...stup. dok. s-h nauk za spetsialʹnistyu 06.02.01 – rozvedennya ta selektsiya tvaryn / Salohub A. M.: Instytut tvarynnytstva NAAN, Kharkiv, 2011 – 36 s.
8. Khaertdynov R. Lyneynaya otsenka eksterʹera zhyvotnykh tatarstanskoho typa / R. Khaertdynov, M. Nurhalyev, Y. Zakyrov // Dostyzhenyya nauky y tekhnyky APK , 2007. – № 4. – S. 45—50.
9. Hladiy M. V. Vplyv henetychnykh i paratypovykh chynnykiv na hospodarsʹky korysni oznaky koriv / M. V. Hladiy, YU. P. Polupan, I. V. Bazyshyna, I. M. Bezrutchenko, N. L. Polupan // Rozvedennya i henetyka tvaryn. – K.: Naukovyy svit, 2014. – Vyp. 48. – S. 48—61.
10. Khmelʹnychyy L. M. Populyatsiyno-henetychni parametry liniynykh oznak eksterʺyeru koriv otsinenykh za metodykoyu liniynoyi klasyfikatsiyi / L. M. Khmelʹnychyy, A. O. Shkurat, S. L. Khmelʹnychyy // Naukovyy visnyk «Askaniya – Nova». – 2012. – Vyp. 5 (2). – S. 166—175.
11. Khmelʹnychyy L. Klasyfikatsiya molochnykh koriv za eksterʺyernym typom / L. Khmelʹnychyy // Tvarynnytstvo Ukrayiny. – 2008. – № 3. – S. 12—14.
12. Val J. F.Indicadores de desempehho em rebanno da raca Holandesa: curvas de crescimento e altura, caracteristicas reprodutivas, produtivas e parametros geneticos/ J. F. Val, M. A. R. Freitas, H. N. Olivera et al. // Arg Brasil. Med. Veter. Zootech. – 2004. – Vol. 56, № 1. – R. 86 – 93.
13. Liniyna klasyfikatsiya koriv molochnykh i molochno-mʺyasnykh porid za typom / Instruktsiya. – Kyyiv: IRHT im. M. V. Zubtsya NAAN, 2016. – 24 s.
14. Polupan YU. P. Metody vyznachennya konsolidatsiyi selektsiynykh hrup tvaryn / YU. P. Polupan // Visnyk ahrarnoyi nauky. – 2002. – № 1. – S. 48–52.
15. Plokhynskyy N. A. Byometryya / N. A. Plokhynskyy. – M.: Yzd-vo MHU, 1970. – 367 S.
How to Cite
Zaets, A. P., Stoliar, J. W., Mandryk, M. O., & Bihas, O. V. (1). Evaluation of the exterior of the first-calf Ukrainian Black-and-White dairy breed by the linear classification method depending on the origin of the father. Feeds and Feed Production, (86), 161-167. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/129

Most read articles by the same author(s)