Fat, protein and urea content in the milk of cows of different levels of productivity when feeding sunflower meal, extruded and expanded soybean

  • K. S. Yakivchuk Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
Keywords: cow, milk, urea, fat, protein, extruded soybean, expanded soybean

Abstract

The results of researches on the influence of feeding of sunflower meal, extruded and expanded soybean on fat, protein and urea content in the milk of cows of different productivity levels are stated. It has been found that in the diets of cows, which were additionally received sunflower meal and extruded soy, the content of crude fat was 1145–1142 g, whereas in the diet of cows that were additional fed extruded soybean, the content of crude fat was 1214 g, which was 72 g more, while crude protein content was 99 g less. Supplementation of the diets with fat at the rate that exceeds the optimal level reduces milk protein by 0.1 %, thereby reducing urea content in milk of cows to 15.23 mg/100 ml.

References

1. Vudmaska I. V. Zhyry u hodivli vysokoproduktyvnykh koriv. varynnytstvo Ukrayiny. 2006. № 9. S. 24—25.
2. Vudmaska I. V., Kyshko V. I., Charkin V. A. Zhyrnokyslotnyy sklad lipidiv, vmistu rubtsya i molochnoho zhyru vysokoproduktyvnykh koriv pry z·hodovuvanni yim ekstrudovanykh soyevykh bobiv / Biolohiya tvaryn. 2004. 6 (1—2). – S. 92—96.
3. Havrylenko M. S. Kormlenye y soderzhanye vysokoproduktyvnykh molochnykh korov. Propozytsiya. 2004. № 11.
4. Hrudyna N. V., Lukhovytskyy V. Y., Aleksakhyn N. S. y dr. Povyshenyya éffektyvnosty vysokokontsentryrovannykh belkovykh kormov putem prymenenyya zashchyshchayushchykh ahentov, snyzhayushchykh raspadaemostʹ, proteyna v rubtse. Doklady RAOKHN. 2005. № 2. S. 33—35.
5. Hrudyna N. V. Ratsyonalʹnoe yspolʹzovanye proteyna dlya krupnoho rohatoho skota. Kombykorma. 2008. № 3. S. 73—74.
6. Kalashnykov A. P., Kleymenov V. N., Bakanov y dr. Normy y ratsyony kormlenyya selʹskokhozyaystvennykh zhyvotnykh. Ahropromyzdat, 1985. 352 s.
7. Sposib vyznachennya vmistu sechovyny v molotsi. Pat. 109813 Ukrayina. № 201313100: G01N33/04, G01N21/93, G01N21/78; zayavl. 11.11.2013; opubl. 12.10.2015, Byul. № 19. 2 s.
8. Fychak V. M. Efektyvna korova: kormy y hodivlya. Propozytsiya 2013. № 3. S. 7—9.
9. Biswajit R. B., Brahma,S., Ghosh et. al: Evaluation of Milk Urea concentration as Useful Indicator for Dairy Herd Management: A Review. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 2011. V. 6 (1). P. 1—19.
10. CalberryJodi. Milk Urea Nitrogen Testing To Improve Protein Utilization In Dairy Cattle. 2012. V. 7. P. 2—5.
11. Chase Larry E. Interpreting Milk Urea Nitrogen (MUN) Values. Mike Hutjens Extension Dairy Specialist University of Illinois. 2012. V. 6—20, P. 1—5.
How to Cite
Yakivchuk, K. S. (1). Fat, protein and urea content in the milk of cows of different levels of productivity when feeding sunflower meal, extruded and expanded soybean. Feeds and Feed Production, (86), 168-174. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/130