The effect of plant growth regulator Medax Top on seed productivity of Bromus inermis

  • S. F. Antoniv Candidate of Agricultural Sciences
  • S. I. Kolisnyk Candidate of Agricultural Sciences
  • V. V. Konovalchuk
  • A. A. Zapruta
  • A. V. Klochaniuk Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
Keywords: stokolos boneless, plant growth regulator, seed productivity, tillering, tube exit, weight of 1000 grains

Abstract

Data of scientific researches aimed at the development of elements of the technology of Bromus inermis cultivation for seeds, in particular, application of the plant growth regulator Medax Top are presented. The effect of the growth regulator on the individual growth of plants, productive density, number of grains in inflorescence, mass of cereals in inflorescences, mass of 1,000 grains is established. The plant growth regulator affects most significantly such yield component as the number of productive shoots.

References

1. Antoniv S. F. Ahroekolohichni ta tekhnolohichni aspekty efektyvnosti nasinnytstva bahatorichnykh trav v Ukrayini / S. F. Antoniv / PF Krymsʹkyy ahrotekhnolohichnyy universytet NAU. S.-h. nauky. – Vypusk 107. – Simferopolʹ. – 2008. – S. 235 – 238.
2. Antoniv S. F. Nasinnytstvo zlakovykh trav / S. F. Antoniv // Nasinnytstvo. – 2005. – № 11. – S. 7 – 18.
3. Babych A. O. Metodyka provedennya doslidiv po kormovyrobnytstvu / Pid red. A. O. Babycha // – Vinnytsya, 1994. – 87 s.
4. Berna Y. Semenovodstvo y semennoy kontrolʹ / Y. Berna, V. Chekh y dr. // (Nasinnytstvo i nasinnyevyy kontrolʹ, per. z chesʹkoyi) M.: Kolos, 1981. – 335 s.
5. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta / B. A. Dospekhov. – M.: Kolos, 1985. – 335 s.
6. Yeshchenko V. O. Osnovy naukovykh doslidzhenʹ v ahronomiyi: pidruchnyk / V. O. Yeshchenko, P. H. Kopytko, V. P. Opryshko, P. V. Kostohryz / za red. V. O. Yeshchenka // Diya, 2005. – 288 s.
7. Zinchenko B. S. Dovidnyk po vyrobnytstvu nasinnya bahatorichnykh trav / Zinchenko B. S. ta in. – K.: Urozhay, 1990. – 230 s.
8. Mykhaylychenko B. P. Semenovodstvo mnoholetnykh trav / B. P. Mykhaylychenko, N. Y. Perepravo y dr. – M., 1999. – 143 s.
9. Petrychenko V. F. Tekhnolohiyi vyroshchuvannya bahatorichnykh trav na nasinnya / V. F. Petrychenko, V. D. Buhayov, S. F. Antoniv – Vinnytsya, 2008. – 78 s.
10. Fedorov A. K. Byolohyya mnoholetnykh trav / A. K. Fedorov – M.: Kolos, 1968. – 175 s.
11. «Metodychni vkazivky po provedennyu doslidzhenʹ u nasinnytstvi bahatorichnykh trav» (M.,1986).
How to Cite
Antoniv, S. F., Kolisnyk, S. I., Konovalchuk, V. V., Zapruta, A. A., & Klochaniuk, A. V. (1). The effect of plant growth regulator Medax Top on seed productivity of Bromus inermis. Feeds and Feed Production, (85), 41-48. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/139

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>