Corn re-sowing in short crop rotations of the right-bank ForestSteppe, risks and expediency

  • O. V. Korniychuk Candidate of Agricultural Sciences Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
Keywords: corn, crop rotation, agrophytocenosis, productive moisture, hydrothermal coefficient, yield

Abstract

The dependence of the effect of corn re-sowing in a five-course crop rotation on the gray forest soils of the zone of unstable moistening of the right-bank Forest-Steppe on the regime of the soil moisture supply, completeness of mineralization of plant residues and crop yield is established. The results of a six-year research on the effect of corn replacement after corn on the reserves of productive soil moisture, the rate of mineralization of plant residues as well as the yield under various conditions of precipitation are presented.

References

1. Lykhochvor V. V. Roslynnytstvo. Suchasni intensyvni tekhnolohiyi vyroshchuvannya osnovnykh polʹovykh kulʹtur / V. V. Lykhochvor, V. F. Petrychenko / – Lʹviv: NVF «Ukrayinsʹki tekhnolohiyi», 2006. – 730 s.
2. Sayko V. F. Naukovi osnovy zemlerobstva v konteksti zmin klimatu / V. F. Sayko // Visnyk ahrarnoyi nauky. – 2008. – № 11. – S. 5–10.
3. Ivashchenko O. O. Napryamy adaptatsiyi ahrarnoho vyrobnytstva do zmin klimatu / O. O. Ivashchenko, O. I. Rudnyk-Ivashchenko // Visnyk ahrarnoyi nauky. – 2011. – № 8. – S. 10 – 12.
4. Shpaar D. Kukuruza / D. Shpaar, V. Shlapunov, A. Postnykov, V. Shcherbakov, K. Yaster / – Mynsk: «FU Aynform», – 1999. – 192 s.
5. Nadʹ Yanosh. Kukurudza. – Vinnytsya: FOP Korzun D. YU., 2012. – 580 s.
6. Pashchenko YU. M. Adaptyvni i resursozberezhni tekhnolohiyi vyroshchuvannya hibrydiv kukurudzy / YU. M. Pashchenko, V. M. Borysov, O. YU. Shyshkina / – D.: ART-PRES, 2009. – 224 s.
7. Pyshta S. D. Vlahoobespechennostʹ y produktyvnostʹ kukuruzy na zerno v sevooborote / S. D. Pyshta / – Dnepropetrovsk, 1991. – № 71. – S. 43 – 46.
8. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta (s osnovamy statystycheskoy obrabotky rezulʹtatov yssledovanyy) / B. A. Dospekhov / – 5-e yzd., dop. y pererab. – M.: Ahropromyzdat, 1985. – 351 s.
How to Cite
Korniychuk, O. V. (1). Corn re-sowing in short crop rotations of the right-bank ForestSteppe, risks and expediency. Feeds and Feed Production, (85), 71-75. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/144