Formation of ecologically resistant agrophytocenoses of Lucerne depending on the growing conditions

  • N. Y. Hetman Doctor of Agricultural Sciences
  • Y. A. Veklenko Candidate of Agricultural Sciences
  • R. O. Tkachuk Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
Keywords: Lucerne, variety, inoculation, nodule phosphorus bacteria, potash fertilizers, non-cover method of growing

Abstract

The role of Lucerne in the field feed production is disclosed. Specific features of the technology of its cultivation are determined. Analysis of the cited references on the issues of Lucerne feed productivity increase depending on fertilization is carried out.

References

1. Bashkirova N. V. Eksperymentalʹni zminy v systemi rozmnozhennya lyutserny posivnoyi vid alohamiyi do avtohamiyi / N. V. Bashkirova, T. V. Novak // Visnyk Ukrayinsʹkoho tovarystva henetykiv i selektsioneriv. - 2005. - T. 3, № 1-2. - S. 21-25.
2. Bober A. F. Henetyko-selektsiyni doslidzhennya po stvorennyu konkurentozdatnykh sortiv avtohamnoyi lyutserny / A. F. Bober // Selektsiya ta henetyka na mezhi tysyacholitʹ. - K. : Lohos, 2001. - T. 3. - S. 236-243.
3. Demydasʹ H. I. Bahatorichni bobovi travy yak osnova pryrodnoyi intensyfikatsiyi kormovyrobnytstva / [H. I. Demydasʹ, H. P. Kvitko, 0. P. Tkachuk, ta in.]; za red. prof. H. I. Demydasya, H. P. Kvitka. - K. : TOV «Niland-LTD», - 2013. - 322 s.
4. Dyter Shpaar. Lyutserna - koroleva kormovykh kulʹtur / Dyter Shpaar // Agroexpert. - 2011. - № 4. - S. 52-56.
5. Zinchenko B. S. Lyutserna i konyushyna / B. S. Zinchenko, V. S. Klyuy, Y. I. Matsʹkiv. - K.: Urozhay, 1989. - 232 s.
6. Hetman N. YA. Kormova produktyvnistʹ lyutserny posivnoyi (Medicago sativa L.) zalezhno vid elementiv tekhnolohiyi vyroshchuvannya v umovakh pravoberezhnoho Lisostepu Ukrayiny / N. YA. Hetman, V. I. Tsyhansʹkyy // Black Sea Scientific Journal of Academic Research. - Agriculture, Agronomy & Forestry Sciences. - September-October 2014. Volume 16. Issue 09. - Tbilisi, Georgia 2014. - P. 15-19.
7. Kvytko H. P. Yntensyvnaya tekhnolohyya vyrashchyvanyya lyutserny na Ukrayne / H. P. Kvytko // Yntensyvnaya tekhnolohyya vozdelyvanyya kormovykh kulʹtur: teoryya y praktyka. - M.: BO Ahropromyzdat, 1990. - S. 136-142.
8. Kvitko H. P. Naukove obgruntuvannya i rozrobka intensyvnykh pryyomiv pidvyshchennya kormovoyi produktyvnosti lyutserny v Lisostepu Ukrayiny / Avtoreferat dok. dys... - K., 1999. - 42 s.
9. Kolesnykov S. V., Vysokobilkovi kormovi kulʹtury / S. V. Kolesnykov, O. F. Mazur, V. S. Moyseyenko. - Uzhhorod: Karpaty, 1985 - 56 s.
10. Lupashko M. F. Lyutserna / M. F. Lupashko. - M.: Ahropromyzdat, 1988. - 256 s.
11. Peterson N. V. Vlyyanye myneralʹnoho azota na éffektyvnostʹ symbyoza klubenʹkovykh bakteryy s lyutsernoy / N. V. Peterson, M. M. Nychyk, S. YA. Kotsʹ // Mykrobyolohycheskyy zhurnal. - 1991. - T. 53. - № 1. - S. 16-22.
12. Sʺbev V. Ékonomycheskaya otsenka vnesenyya myneralʹnoho udobrenyya y obrabotky pochvy dlya lyutserny na korm / V. Sʺbev, Y. Pachev // Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu imeni V. V. Dokuchayeva. - KH., 2008. - № 2. - S. 193-200. - (Ser. «Gruntoznavstvo, ahrokhimiya, zemlerobstvo, lisove hospodarstvo»).
13. Shevelʹ I. V. Vplyv dobryv na produktyvnistʹ i deyaki pokaznyky yakosti lyutserny pry vyroshchuvanni yiyi na zroshuvanomu chornozemi pivdennomu / I. V. Shevelʹ // Tavriysʹkyy naukovyy visnyk. - Kherson: NNVK «Khersonsʹkyy ahrouniversytet», 2003. - Vyp. 25. - S. 65-69.
Published
2017-12-26
How to Cite
Hetman, N. Y., Veklenko, Y. A., & Tkachuk, R. O. (2017). Formation of ecologically resistant agrophytocenoses of Lucerne depending on the growing conditions. Feeds and Feed Production, (84), 70-74. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/177

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>