Prospects of the use of synthetic growth regulators of the inhibit type in crop production and their ecological safety

  • O. A. Shevchuk
  • L. A. Holunova
  • O. O. Tkachuk candidates of biological Science Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
  • V. V. Shevchuk Vinnytsia National Agrarian University
  • S. D. Kryklyva candidate of biological sciences Vinnytsia National Medical University. N. I. Pirogov
Keywords: retardants, productivity, ecological safety

Abstract

Theoretical and practical aspect of the use of synthetic growth regulators of the inhibit type on different crops as well as their ecological safety have been studied.

References

1. Bublyk L. I. Ekotoksykolohichna otsinka zastosuvannya funhitsydiv dlya zakhystu posiviv lyupynu ta soyi / L. I. Bublyk, O. V. Balyukh // Zakhyst i karantyn roslyn. Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk. - Vyp. 57. - K. - 2011. - № 9. - S. 26-32.
2. Vavrinevych O. P. Otsinka suchasnoho asortymentu ta obsyahiv zastosuvannya funhitsydiv u silʹsʹkomu hospodarstvi Ukrayiny yak skladova derzhavnoho sotsialʹno-hihiyenichnoho monitorynhu / O. P. Vavrinevych, S. T. Omelʹchuk, V. H. Bardov // Profilaktychni medytsyna. - 2013. - T. XVIII / 4. - S. 95-103.
3. Holunova L. A. Rehulyatsiya produktsiynoho protsesu Glycine max L. Za diyi retardantiv / L. A. Holunova // Aktualʹni problemy suchasnoyi biolohiyi ta metodyky yiyi vykladannya: zb. nauk. pratsʹ zvitnoyi naukovoyi konferentsiyi vykladachiv za 2016-2017 n.r. - Vinnytsya : TOV «Nilan-LTD», 2017. - S. 332­347.
4. Holunova L. A. Anatomo-morfolohichni osoblyvosti roslyn soyi za kompleksnoyi diyi Bradyrhizobium japonicum i retardantiv / L. A. Holunova, V. H. Kurʺyata // Naukovi zapysky Ternopilʹsʹkoho nats. ped. u-tu. Seriya : Biolohiya. - 2012. - № 3 (52). - S. 66-71.
5. Knyazyuk O. V. Vplyv khlormekvatkhlorydu na morfohenez i produktsiynyy protses kukurudzy / O. V. Knyazyuk // Visnyk Bilotserkivsʹkoho derzh. ahr. u-tu : Zb. nauk. pratsʹ. - Bila Tserkva. - 2006. - Vyp. 35. - 66-70.
6. K ur ʺyata V. H. Fizioloho-biokhimichni mekhanizmy diyi retardantiv ta etylenprodutsentiv na roslyny yahidnykh kulʹtur: dys. ... d. b. n.: 03.00.12. / Volodymyr Hryhorovych Kurʺyata. - K., 1999. - 318 s.
7. K ur ʺyata V. H. Osoblyvosti morfohenezu i produktsiynoho protsesu lʹonu-kucheryavtsyu za diyi khlormekvatkhlorydu i treptolemu / V. H. Kurʺyata, O. O. Khodanitsʹka // Fyzyolohyya y byokhymyya kulʹt. rastenyy. - 2012. - T. 44, № 6. - S. 522-528.
8. K ur ʺyata V. H. Stan i perspektyvy pidvyshchennya efektyvnosti ta ekolohichnoyi bezpeky zastosuvannya retardantiv i etylenprodutsentiv v roslynnytstvi / V. H. Kurʺyata, O. A. Shevchuk, O. O. Tkachuk, S. V. Maznichenko // Naukovi zapysky VDPU im. M. Kotsyubynsʹkoho. Seriya: Heohrafiya. - Vinnytsya. - 2002. - Vyp. 4. - S. 85-90.
9. Morhun V. V. Problema rehulyatoriv rostu u sviti ta yiyi vyrishennya v Ukrayini / V. V. Morhun, V. K. Yavorsʹka, I. V. Drahovoz // Fyzyolohyya y byokhymyya kulʹt. rastenyy. - 2002. - T. 34, № 5. - S. 371-375.
10. Polyvanyy S. V. Diya emistymu S na morfohenez ta nasinnyevu produktyvnistʹ maku oliynoho / S. V. Polyvanyy, V. H. Kurʺyata // Naukovi zapysky Ternopilʹsʹkoho nats. ped. u-tu im. V. Hnatyuka. Seriya Biolohiya. - 2015. - Vyp. 1(62). - S. 117-123.
11. Tkachuk O. O. Ekolohichna bezpeka ta perspektyvy zastosuvannya rehulyatoriv rostu roslyn / O. O. Tkachuk // Visnyk Vinnytsʹkoho politekhnichnoho instytutu. - Vinnytsya : VNTU. - 2014. - № 3. - S. 41-44.
12. Tkachuk O. O. Diya dekstrelu, paklobutrazolu ta khlormekvatkhlorydu na fiziolohichni y biokhimichni pokaznyky roslyn kartopli / O. O. Tkachuk // Aktualʹni problemy suchasnoyi biolohiyi ta metodyky yiyi vykladannya : zb. nauk. pratsʹ zvitnoyi naukovoyi konferentsiyi vykladachiv za 2016­2017 n.r. - Vinnytsya : TOV «Nilan-LTD», 2017. - S. 69-86.
13. Tkachuk O. O. Diya retardantiv na morfohenez, period spokoyu i produktyvnistʹ kartopli / O. O. Tkachuk, V. H. Kurʺyata. - Vinnytsya, TOV «Nilan-LTD», 2016. - 152 s.
14. Khodanitsʹka O. O. Produktyvnistʹ lʹonu-kucheryavtsyu za diyi sumishi rehulyatoriv rostu / O. O. Khodanitsʹka, V. H. Kurʺyata // Vcheni zapysky Tavriysʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. V. I. Vernadsʹkoho: Seriya «Biolohiya, kh im iya ». - T. 26 (65). - 2013. - № 3. - S. 203-210.
15. Shevchuk O. A. Diya retardantiv na morfohenez, hazoobmin i produktyvnistʹ tsukrovykh buryakiv : avtoref. dys.. na zdobuttya nauk. Stupenya kand. biol. nauk : spets. 03.00.12 / O. A. Shevchuk. - K., 2002. - 20 s.
16. Shevchuk O. A. Vplyv dekstrelu ta paklobutrazolu na produktyvnistʹ tsukrovoho buryaka / O. A. Shevchuk // Aktualʹni problemy suchasnoyi biolohiyi ta metodyky yiyi vykladannya : zb. nauk. pratsʹ zvitnoyi naukovoyi konferentsiyi vykladachiv za 2016-2017 n.r. - Vinnytsya : TOV «Nilan-LTD», 2017. - S. 179-192.
17. Shevchuk O. A. Ekolohichni aspekty zastosuvannya retardantiv ta etylenprodutsentiv u roslynnytstvi / O. A. Shevchuk, O. O. Tkachuk, L. A. Holunova, I. V. Kurʺyata, L. M. Rohalʹsʹka, V. V. Rohach // Naukovi zapysky VDPU im. M. Kotsyubynsʹkoho. Seriya: Heohrafiya. - Vinnytsya, 2006. - Vyp. 12. - S. 118-123.
18. Shevchuk O. A. Ekolohichna bezpeka ta perspektyvy zastosuvannya syntetychnykh rehulyatoriv rostu u roslynnytstvi / O. A. Shevchuk, O. O. Kryshtalʹ, V. V. Shevchuk // Visnyk Vinnytsʹkoho politekhnichnoho instytutu. - Vinnytsya : VNTU. - 2014. - №1 (112). - S. 34-39.
Published
2017-12-26
How to Cite
Shevchuk, O. A., Holunova, L. A., Tkachuk, O. O., Shevchuk, V. V., & Kryklyva, S. D. (2017). Prospects of the use of synthetic growth regulators of the inhibit type in crop production and their ecological safety. Feeds and Feed Production, (84), 86-90. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/181