Feed potential of leguminous perennial grasses in the year of noncover sowing under optimal environmental conditions

  • O. P. Tkachuk Candidate of Agricultural Sciences Vinnytsia National Agrarian University
Keywords: leguminous perennial grasses, yield, year of sowing, environmental conditions

Abstract

The yield of green mass of leguminous perennial grasses, namely Medicago sativa, Trifolium pratense, Onobrychis arenaria, Melilotus albus, Lotus corniculatus and Galega orientalis in the year of sowing under non-cover growing are determined. Optimal soil and climatic conditions and agro-technical methods of cultivation that allow obtaining maximum productivity of grasses are determined.

References

1. Shevnikov M. YA. Bobovi kulʹtury - faktor stiykosti ta biolohizatsiyi zemlerobstva v suchasnykh umovakh / M. YA. Shevnikov // Kormy i kormovyrobnytstvo., 2008. - Vyp. 62., - S. 85 - 90.
2. Kvitko H. P. Bahatorichni bobovi travy - osnova pryrodnoyi intensyfikatsiyi kormovyrobnytstva ta polipshennya rodyuchosti hruntu v Lisostepu Ukrayiny / H. P. Kvitko, O. P. Tkachuk, N. YA. Hetman // Kormy i kormovyrobnytstvo, 2012. - Vyp. 73. - S. 113 - 117.
3. Kosolapov V. M. Perspektyvy razvytyya kormoproyzvodstva Rossyy / V. M. Kosolapov // Kormoproyzvodstvo., 2008. - № 8., - S. 2 - 10.
4. Matkevych V. T. Bioenerhetychna efektyvnistʹ vyroshchuvannya bahatorichnykh bobovykh trav. / V. T. Matkevych, V. V. Savranchuk, S. T. Androshchuk, V. V. Smalyus, L. V. Kolomiyetsʹ, V. P. Reznichenko // Kormy i kormovyrobnytstvo., 2006. - Vyp. 57. - S. 95-98.
5. Reznichenko V. P. Produktyvnistʹ i yakistʹ kozlyatnyku skhidnoho zalezhno vid mineralʹnykh dobryv u pivnichnomu Stepu Ukrayiny / V. P. Reznichenko, V. T. Matkevych // Kormy i kormovyrobnytstvo., 2006. - Vyp. 56. - S. 50 - 53.
Published
2017-12-26
How to Cite
Tkachuk, O. P. (2017). Feed potential of leguminous perennial grasses in the year of noncover sowing under optimal environmental conditions. Feeds and Feed Production, (84), 91-95. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/182