Effect of the methods for sowing binary alfalfa-cereal mixtures on the chemical composition and feed quality under conditions of the right-bank Forest-Steppe

  • K. P. Kovtun Doctor of Agricultural Sciences
  • L. P. Chornolata Candidate of Agricultural Sciences
  • L. I. Bezvugliak
  • V. A. Yashchuk Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: Lucerne-cereal grass mixtures, chemical composition, feed quality, sowing methods

Abstract

The results of research on Lucerne, Bromopsis inermis, Bromopsis arundinacea, and timothy grass on the chemical composition and quality of feed are presented. The dependence of the chemical composition of grass mixtures on seasonal and annual changes in the quantitative ratio of the bean component and cereals under their different spatial distribution and sowing methods is determined. It is established that the content of crude protein, metabolizable energy, feed units and the lowest content of crude fiber in green mass was obtained under cross-sowing, and the lowest content of crude protein was obtained under over-row-cross method of sowing.

References

1. Kapustyn N. Y., Korycheva YU. A. Produktyvnostʹ razlychnykh vydov mnoholetnykh zlakovykh trav y bobovo-zlakovykh travosmesey v severo­zapadnoy zone // Kormoproyzvodstvo, - 2011 - № 6. - S. 8-10.
2. Kovtun K. P. Dynamika yakisnykh pokaznykiv kormu riznochasno-dostyhayuchykh zlakovo-bobovykh travostoyiv zalezhno vid udobrennya ta rezhymiv vykorystannya / K. P. Kovtun, I. S. Broshchak, H. P. Dutka, I. I. Senyk, V. M. Fedorchenko // Zbirnyk naukovykh pratsʹ Podilʹsʹkoho derzhavnoho ahrotekhnichnoho universytetu - Vyp. № 18. - Kam'yanetsʹ-Podilʹsʹkyy, - 2010, - S. 3-6.
3. Veklenko Y. U. Vplyv pidhodivli lystya «Krystalo» na produktyvnistʹ travʺyano-bobovykh sumishey v rezhymi zbyrannya z 3 zriziv. - Veklenko YU., Kovtun K., Korniychuk O., Dutka H., Senyk I. Nauka pro pasovyshcha v Yevropi, vyp. 17 / - Zbirnyk materialiv 24-yi Zahalʹnoyi zustrichi Yevropeysʹkoyi federatsiyi pasovyshch. - Lyublin, Polʹshcha. - 3-7 chervnya 2012. - S. 196-201.
4. Kovtun K. P. Khimichnyy sklad ta yakistʹ kormu vyrodzhenoho starosiyanoho travostoyu luchnykh uhidʹ za riznykh sposobiv yikh polipshennya v umovakh Lisostepu pravoberezhnoho / K. P. Kovtun, YU. A. Veklenko, H. O. Kopayhorodsʹka / Kormy i kormovyrobnytstvo – Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk - Vyp. 82, m. Vinnytsya - 2016, - S. 204-209.
5. Butukhanov A. B., Ymeskenova É. H., Botoeva E. A. Khymycheskyy sostav y pytatelʹnostʹ travy zymnykh pastbyshch // Kormoproyzvodstvo. - 2011. - № 2. S. 10-11.
Published
2017-12-26
How to Cite
Kovtun, K. P., Chornolata, L. P., Bezvugliak, L. I., & Yashchuk, V. A. (2017). Effect of the methods for sowing binary alfalfa-cereal mixtures on the chemical composition and feed quality under conditions of the right-bank Forest-Steppe. Feeds and Feed Production, (84), 187-193. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/201

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>