Promising soybean varieties selected by IMC NAAS having high yields and resistant to pathogens

  • N. F. Hrygorchuk Candidate of Agricultural Sciences
  • N. A. Shuhurova Institute of Oilseeds NAAS
Keywords: soybean, variety, resistance, disease, harmfulness

Abstract

The results of studies on the breeding, study and evaluation of the resistance of soybean lines and varieties selected by IMC NAAS are presented. The results of competitive variety trials prove efficiency of breeding for high yields, grain quality and resistance to dangerous pathogens. The most harmful of fungal diseases are ascochytaleaf spot (Ascochyta sojaecola Abramov) and white rot (Sclerotinia sclerotiorum). New soybean varieties Etude, Ranok, Hali exceed yields of standard varieties by 3.5-8.7 kg/ha, and at the same time they are characterized by high indicators of grain quality and resistance to pathogens.

References

1. Babych A. O. Novi sorty soyi i perspektyvy vyrobnytstva yiyi v Ukrayini // Propozytsiya. - 2007. - № 4. - S. 46— 50.
2. Pozdnyakov V. G., Posypanov G. S. Sovremennoye sostoyaniye. Poblemy vozdelivaniya i ispol'zovaniya soi // Soya: Nauchno-proizvodstvennyy spravochnik. - M.: TSNSKHB, 1998. - S. 6— 24.
3. Dospekhov B. A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul'tatov issledovaniy). Pod red. prof. V. Ye. Yegorova - M.: Kolos, 1965. - 423 s.
4. Metodika otsenok ustoychivosti soi k boleznyam i vreditelyam // Metodicheskiye rekomendatsii. - Odessa, 1985. - 27 s.
5. Petrychenko V. F. Vyrobnytstvo ta vykorystannya soyi v Ukrayini // Visnyk ahrar. nauky. - 2008. - № 5. - S. 24— 29.
6. Sichkar V. I., Turin Ye. I. Sorta soi selektsii selektsionno-geneticheskogo instituta // Agronom. - 2007. - № 2. - S. 146— 149.
7. Chaban V. S., Voloshyna N. M., Hryhoryeva. Zakhyst soyi vid shkidnykiv i khvorob u Pivnichnomu Stepu Ukrayiny // Mezhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk. Zakhyst i karantyn roslyn. - 2007. № 46. - S. 116— 122.
8. Oblik shkidnykiv i khvorob silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur / Za red. V. P. Omelyuty - K.: Urozhay. - 1986. - S. 2— 15.
Published
2017-04-25
How to Cite
Hrygorchuk, N. F., & Shuhurova, N. A. (2017). Promising soybean varieties selected by IMC NAAS having high yields and resistant to pathogens. Feeds and Feed Production, (83), 32-37. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/218