Ways of enhancing alfalfa productivity in the right-bank Forest-Steppe

  • N. Y. Hetman Doctor of Agricultural Sciences Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
  • V. I. Tsyhansky candidate of agricultural sciences Vinnytsia National Agrarian University
  • H. I. Demydas Doctor of Agricultural Sciences
  • M. H. Kvytko National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Keywords: alfalfa sowing, foliar feeding, yield, dry matter, crude protein

Abstract

The results of three-year researches on the effect of foliar nutrition and soil liming on the formation of alfalfa green mass yield and accumulation of nutrients during the growing season are presented.

References

1. Petrychenko V. F. Adaptyvnyy potentsial produktyvnosti soyi v umovakh tsentralʹnoho Lisostepu Ukrayiny / V. F. Petrychenko, A. O. Babych, S. V. Ivanyuk ta in. // Selektsiya i nasinnytstvo. - 2005. - Vyp. 90. - S. 59-66.
2. Kravchenko V. A. Vplyv rehulyatoriv rostu roslyn na posivni yakosti nasinnya pomidora / V. A. Kravchenko, I. L. Havrysʹ // Naukovyy visnyk NAU. - 2005. - Vyp. 84. - S. 105-108.
3. Kravchenko V. A. Vplyv rehulyatoriv rostu roslyn na rostovi protsesy rozsady pomidora / V. A. Kravchenko, I. L. Havrysʹ // Naukovyy visnyk NAU. - 2006. - Vyp. 100. - S. 142-148.
4. Kolisnyk S. I. Shlyakhy optymizatsiyi systemy udobrennya soyi v umovakh pravoberezhnoho Lisostepu Ukrayiny / S. I. Kolisnyk, O. M. Venediktov, S. YA. Kobak // Kormy i kormovyrobnytstvo . - 2012. - Vyp. 74. - S. 100-106.
5. M ashchak YA. I. Produktyvnistʹ zlakovo-bobovykh travosumishok zalezhno vid udobrennya ta yikh skladu v umovakh zakhidnoho Lisostepu Ukrayiny / YA. I. Mashchak, I. L. Tryhuba // Peredhirne ta hirsʹke zemlerobstvo i tvarynnytstvo. - Lʹviv - Obroshyno. - 2009. - Vyp. 51. - CH. I. - S. 119-126.
Published
2017-04-25
How to Cite
Hetman, N. Y., Tsyhansky, V. I., Demydas, H. I., & Kvytko, M. H. (2017). Ways of enhancing alfalfa productivity in the right-bank Forest-Steppe. Feeds and Feed Production, (83), 46-51. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/220

Most read articles by the same author(s)