Effectiveness of biological fungicides in soybean protection system

  • S. Y. Kobak Candidate of Agricultural Sciences
  • O. V. Serevetnyk Candidate of Agricultural Sciences
  • M. V. Kushnir Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
  • V. O. Savchenko candidate of agricultural sciences Vinnytsia National Agrarian University
Keywords: soybean, inoculation, strain of nodule bacteria, bio-fungicide, soybean diseases

Abstract

The article presents the results of three-year researches on the influence of presowing seed treatment with chemical fertilizers (Auril, Biopolicyd, Ecobacyl) against the background of inoculation with Rizohumin and spraying of soybean crops in the phases of budding and the formation of green beans. The degree of suppression of pathogenic infections in soybean has been established and a positive effect of bio-fungicides on soybean seed yields has been found. Positive correlation between the degree of the disease spreading and soybean seed yield has been established.

References

1. Gafurov R. M. Agroekologicheskiye aspekty primeneniya sredstv khimizatsii v agrotekhnologiyakh vozdelyvaniya sel'skokhozyaystvennykh kul'tur / R. M. Gafurov. - M.: Nauka, 2002. - 100 s.
2. Popa N. Ye. Ekologicheskiye i ekonomicheskiye problemy intensifikatsii sel'skogo khozyaystva / N. Ye. Popa. - Kishinev, 1986. - S. 68 - 72.
3. Hrykun O. Zakhyst posiviv soyi vid shkidnykiv, khvorob ta burʺyaniv // Propozytsiya. - 2005. - № 6. - S. 70— 76.
4. Zaostrovnykh V. I. Fitosanitarnyye tekhnologii vozdelyvaniya soi // Zashchita i karantin rasteniy. - 2005. - № 3. - S. 34-37.
5. Zaostrovnykh V. I., Dubovitskaya L. K. Sevooboroty i bor'ba s boleznyami i vreditelyami // Zemledeliye. - 2005. - № 1. - S. 35-36.
6. Tkalenko H. M. Mikrobiolohichnyy metod v intehrovanomu zakhysti roslyn / H. M. Tkalenko // Materialy mizhnar. Nauk.-prakt. Konf. « Intehrovanyy zakhyst roslyn na pochatku KHKHI stolittya» . - K.: IZR, 2004. - S. 493 - 496.
7. Trybelʹ S. O. Ekolohizatsiya zakhystu roslyn /S. O. Trybelʹ // Karantyn i zakhyst roslyn, 2010. - № 5. - S. 16— 20.
7. Raychuk T. M. Vplyv protruynykiv na mikrofloru ta skhozhistʹ nasinnya soyi / T. M. Raychuk // Naukovi dopovidi NUBiP. - 2010. - № 1 ( 17). - S. 12— 19.
8. Naukovi osnovy ahropromyslovoho vyrobnytstva v zoni Lisostepu Ukrayiny / Redkol.: M. V. Zubetsʹ (holova) ta in. - K.: Lohos, 2004. - 776 s.
9. Yeshchenko V. O. Osnovy naukovykh doslidzhenʹ v ahronomiyi: pidruchnyk / V. O. Yeshchenko, P. H. Kopytko, V. P. Opryshko, P. V. Kostohryz; za red. V. O. Yeshchenka // Diya, 2005. - 288 s.
10. Klymenko A. M. Vplyv riznykh fraktsiy Biopolitsydu na skhozhistʹ nasinnya ta rozvytok silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur / A. M. Klymenko // Ahroekolohichnyy zhurnal. - 2014. - № 3. - S. 105 - 108.
Published
2017-04-25
How to Cite
Kobak, S. Y., Serevetnyk, O. V., Kushnir, M. V., & Savchenko, V. O. (2017). Effectiveness of biological fungicides in soybean protection system. Feeds and Feed Production, (83), 67-72. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/223

Most read articles by the same author(s)