Influence of methods of the basic soil cultivation and growth stimulators on the growth, development, water consumption and yield of soybean

  • A. I. Poliakov Doctor of Agricultural Sciences
  • O. V. Nikitenko Institute of Oilseeds NAAS
Keywords: soybean, basic soil cultivation, growth stimulator, element of productivity, total water consumption, water consumption rate, yield

Abstract

The article presents the results of researches conducted in 2011-2013 on the effect of using growth stimulators in different methods of the basic soil cultivation on the productivity indicators, especially water consumption and yield of Sharm soybean variety. On average over three years the instrument QLD-3.0 had the most rational soil moisture coefficient for subsurface tillage, where water consumption rate was 1604-1707 cubic meters per ton. The highest soybean yield of 1.47 tons per ha was obtained by subsurface tillage with instrument QLD-3.0 with soil application of Agrobak plus, seed treatment with Agrobak plus for seeds, and two treatments in the vegetative stage (3-5 leaf stage and budding stage) with a tank mixture of Agrobak plus and Rostconcentrat.

References

. 1. Pozdnyakov V. G. Proizvodstvo soi v SSHA // Sel'skoye khozyaystvo za rubezhom. 1984. - № 8. - S. 13— 18.

. 2. Babych A. O. Suchasne vyrobnytstvo i vykorystannya soyi. - K.: Urozhay, 1993. - 429 s.

. 3. Kuzin V. F. Vozdelyvaniye soi na Dal'nem Vostoke. - Blagoveshchensk: Khabarovskoye knizhnoye izdatel'stvo, 1976. - 247 s.

. 4. Yenken V. B. Soya. - M.: Sel'khozizdat, 1959. - 622 s.

. 5. Zaveryukhin V. I., Zalesskiy D. P., M uzyka N. A., Bondarenko G. A. Osobennosti vozdelyvaniya soi v usloviyakh orosheniya // Soya – universal'naya kul'tura. - K.: Urozhay, 1982. - S. 41— 55.

. 6. Dospekhov B. A. Metodika polevogo opyta. - M.: Agroproizdat, 1985. - 351 s.

Published
2017-04-25
How to Cite
Poliakov, A. I., & Nikitenko, O. V. (2017). Influence of methods of the basic soil cultivation and growth stimulators on the growth, development, water consumption and yield of soybean. Feeds and Feed Production, (83), 79-84. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/225