Manifestation of transgression on the productivity traits of soybean hybrids of the second generation (F2)

  • T. N. Shtuts Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU

Abstract

The purpose. To establish the rate and frequency of transgressions in terms of the productivity of soybean hybrids of the second generation. Methods. Field method (phenological observations), laboratory method (evaluation of the material under research). Results. The frequency and rate of positive transgressions of soybean populations of the second generation (F2) have been assessed. Combination Izumrudna/M № 14 has been allocated by a complex of valuable farming traits (the number of productive nodules, number of beans per plant, number of seeds per plant, weight of seeds per plant). In addition, transgressive forms in other studied combinations have been identified, which will allow to obtain the best hybrids for further study. Conclusions. A high level of frequency and rate of manifestation of positive transgressions in soybean populations of the second generation has been established. The greatest number of positive transgressions has been found by the following traits: plant height, number of productive nodules, number of beans per plant, number of seeds per plant and weight of seeds per plant. Combinations Izumrudna/M № 14, Amethyst/M № 24, Triada/Rhapsodiya and Khutoryanochka/M № 7 have been characterized by a significant rate and frequency of positive transgressions according to the above-mentioned traits.

References

Mynkach T. V., Selykhova O. A. Nasledovanye khoziaistvenno-tsennыkh pryznakov mezhvydovыmy hybrydamy soy treteho pokolenyia. Dalnevostochnыi ahrarnыi vestnyk. 2017. № 1 (41) – S. 23—27.

Repev S. Y. Vyka posevnaia – Vicia sativa L.: (klassyfykatsyia, yskhodnыi materyal, metodы selektsyy): dys. v forme nauch. dokl. d-ra byol. nauk. – L., 1991. C. 49.

Khomenko S. O., Fedorenko M. V. Transhresyvna minlyvist oznak produktyvnosti hibrydiv druhoho pokolinnia pshenytsi tverdoi yaroi. Selektsiia i nasinnytstvo. Kharkiv, 2015. Vypusk 107. – S. 97—102.

Orliuk A. P., Bazalyi V. V. Pryntsypы transhressyvnoi selektsyy pshenytsы. Naddniprianska pravda. Kherson, 1998. – 274 s.

Miunttsynh A. H. Henetycheskye yssledovanyia / H. Miunttsynh; per. s anhl. Yu. S. Bocharova [y dr.]. – M., 1963. – S. 56—64.

Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opыta (s osnovamy statystycheskoi obrabotky rezultatov yssledovanyi) – M.: Kolos, 1985. – 336 s.

Metodyka Derzhavnoho sortovyprobuvannia silskohospodarskykh kultur. Kyiv, 2000. – Vyp. 1. – 100 s.

Metodyka Derzhavnoho sortovyprobuvannia silskohospodarskykh kultur. Kyiv, 2001. – Vyp. 2. – 68 s.

Metodycheskye ukazanyia po selektsyy y semenovodstvu soy. – M., VASKhNYL, 1981. – 18 s.

Voskresenskaia H. S., Shpot B. Y. Transhressyia pryznakov u hybrydov Brassica y metodyka kolychestvennoho ucheta эtoho yavlenyia. Dokladы VASKhNYL. 1967.– № 7. S. 18—20.

Published
2019-12-26
How to Cite
Shtuts , T. N. (2019). Manifestation of transgression on the productivity traits of soybean hybrids of the second generation (F2) . Feeds and Feed Production, (88), 3-7. https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo201988-01