Main results and prospects of spring barley selection in environment of high soil acidity

  • O.B. Marenuk Candidate of Agricultural Sciences, head of the laboratory of selection of grain and oilseeds, Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS https://orcid.org/0000-0002-8981-9244
  • O.V. Korniychuk Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Fellow, Director of the Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS https://orcid.org/0000-0003-2796-6713
  • V.O. Doroshchuk Junior Research Fellow оf the laboratory of selection of grain and oilseeds, Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS
Keywords: spring barley, aluminum resistance, soil acidity, edaphic stress, yield

Abstract

Purpose. One of the main factors holding back the increase in spring barley yield is high soil acidity in the Forest-Steppe and Polissya natural zone of Ukraine. Aluminum is a major toxic factor of acidic soils. Therefore, one of the ways to increase the yield of barley is to create aluminum-resistant varieties of this crop. These studies are aimed at obtaining, highlighting the results of work and determining the prospects of selection for the creation of varieties of spring barley, tolerant to the effects of edaphic stress of high soil acidity. Methods. Field (phenological observations and accounting), laboratory (establishment of aluminostability of collection varieties), biometric and measuring-weight (for accounting of productivity and yield), mathematical and statistical (objective evaluation of the obtained experimental data). Results. Research on the evaluation and creation of promising breeding material and varieties adapted to high soil acidity was conducted in the experimental fields of the Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS (2013-2019). According to the results of the research conducted in the laboratory, the potential 73 aluminium resistant varieties of spring barley were established, and the results of verification of the obtained data in the field against the background of natural high soil acidity were shown. The obtained research results made it possible to select samples that are potential donors of tolerance to the toxic effects of Al3+ ions and high soil acidity. Promising breeding material of spring barley, tolerant to the effects of edaphic stress of high soil acidity, which is effectively used in the creation of new varieties of spring barley has been cteated. Conclusions. Evaluation of productivity of the studied samples, which were isolated by laboratory evaluation of potential aluminium resistance, in the field on a natural background with high soil acidity (pH 4.3-4.8) confirmed the effectiveness of this method in the selection process, aimed at creation varieties tolerant to cultivation in conditions of highly acid soils.

References

Lisitsyn E.M. et al. (2012). Dinamika posevnykh ploshhadej i produktivnosti yachmenya i ovsa v razlichnykh regionakh Evropejskoj Rossii, imeyushhikh kislyie dernovo-podzolistyie pochvy [Dynamics of sown areas and productivity of barley and oats in different regions of European Russia with acidic sod-podzolic soils]. Sozdanie sortov ovsa i yachmenya dlya kisly`kh pochv. Teoriya i praktika [Creation of oat and barley varieties for acidic soils. Theory and practice]. Palmarium Acad. Publ., Saarbrucken, Germany. pp. 11-28 [in Russian].

Karlen D. Soil quality assessment: past, present and future / [D. Karlen, S. Andrews, B. Wienhold, T. Zobeck] // Journal of integrated biosciences, 2008, no. 6 (1), pp. 3-14.

Smith J.L., Doran J.W. Measurement and Use of pH and Electrical Conductivity for Soil Quality Analysis. Methods for assessing Soil Quality. Soil Science Society of America Journal, SSSA, 1996, no. 49, pp. 169-182.

Ferreira J.R. Is a non-synonymous SNP in the HvAACT1 coding region associated with acidic soil tolerance in barley? / [J.R. Ferreira, B.F. Faria, M.J. Comar, C.A. Delatorre, E. Minella, J.F. Pereira] // Genetics and molecular Biology, 2017, V. 40 (2), pp. 480-490.

Olav S. Inheritance of tolerance to low soil pH in barley / S. Olav, A. Sigurd // Hereditas, 1978, V. 88, pp. 101-105.

Klimashevskij E.L. (1991). Geneticheskij aspekt mineralnogo pitaniya rastenij [Genetic aspect of the mineral nutrition of plants]. Moscow, Agropromizdat, 415 p. [in Russian].

Tkachenko M. (2012). Vplyv povtornogo vapnuvannya na vmist rukhomogo alyuminiyu u siromu lisovomu hrunti [Influence of repeated liming on the content of mobile aluminum in gray forest soil]. Vapnuvannya ta vidtvorennya rodyuchosti hruntiv v suchasnykh gospodarsko-ekonomichnykh umovakh [Liming and reproduction of soil fertility in modern economic conditions]. Rivne, pp. 19-22 [in Ukrainian].

Jayasundara H.P.S. Responses of cool season grain legumes to soil abiotic stresses / H.P.S. Jayasundara, B.D. Thomson, C Tang // Adv. Agron, 1998, no. 63, pp. 77-151.

Carver L.G. Acid Soil Tolerance in Wheat / L.G. Carver, J.D. Ownby // Advances in Agronomy, 1995, no. 54, pp. 117-73.

Foy C.D. Plant adaptation to acid, aluminum-toxic soils / C.D. Foy // Commun. Soil Sci. Plant Anal, 1988, no. 19, pp. 959-987.

Evdokimov V.M. et al. Izuchenie i oczenka kislotovynoslivosti sortov i gibridov yachmenya v svyazi s zadachami selekczii [Study and assessment of acid tolerance of varieties and hybrids of barley in connection with the tasks of selection]. Selekcziya, semenovodstvo i sortovaya agrotekhnika s.-kh. kultur [Selection, seed production and varietal agricultural technology of agricultural crops]. Sb. nauchn. tr. [Collection of scientific papers]. Leningrad, 1997, pp. 150-157 [in Russian].

Lisitsyn E.M., Amunova O.S. Geneticheskoe raznoobrazie sortov yarovoj myagkoj pshenizy po alyumoustojchivosti [Genetic diversity of spring soft wheat varieties in terms of aluminum resistance]. Vavilovskij zhurnal genetiki i selekczii [Vavilov Journal of Genetics and Breeding], 2014, vol. 18, no. 3, pp. 497-505 [in Russian].

Yakovleva O.V., Kapeshinskij A.M. Tolerantnost yachmenya k toksichnym ionam alyuminiya v usloviyakh pochvennoj kultury [Tolerance of barley to toxic aluminum ions under soil culture conditions]. Trudy VIR po prikladnoj botanike, genetike i selekczii [Proceedings of VIR on applied botany, genetics and breeding], 2011, vol. 168, pp. 54-64 [in Russian].

Lisitsyn E.M. Metodika laboratornoj oczenki alyumoustojchivosti zernovykh kultur [Methods of laboratory assessment of aluminum resistance of grain crops]. Doklady RASKhN [Reports of the Russian Academy of Agricultural Sciences], 2003, no. 3, pp. 5-7 [in Russian].

Navacode S. A genetic analysis of aluminium tolerance in cereals / [S. Navacode, A.Weidner, R.K. Varshney, U. Lohwasser, U. Scholz, M.S. Roder, A. Borner] // Agric. Conspec. Sci, 2010, vol. 75, no. 4, pp. 191-196.

Dospekhov B.A. (1985). Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoj obrabotki rezul`tatov issledovanij) [Field experiment technique (with the basics of statistical processing of research results)]. Moscow, Kolos, 336 p. [in Russian].

Loskutov I.G. et al. (2012). Metodicheskie ukazaniya po izucheniyu i sokhraneniyu mirovoj kollekczii yachmenya i ovsa [Guidelines for the study and preservation of the world collection of barley and oats]. Sankt-Peterburg, 63 p. [in Russian].

Volkodav V.V. Metodika provedennya ekspertyzy ta derzhavnogo sortovyprobuvannya sortiv roslyn zernovykh, krupyanikh ta zernobobovykh kultur. Okhorona prav na sorti roslin: oficz. byuleten [Methods of examination and state variety testing of plant varieties of cereals, cereals and legumes. Protection of plant variety rights: official bulletin]. Kyiv, Alefa, 2003, issue 2, part 3, 241 p. [in Ukrainian].

Horenskyj V.M., Buhaiov V.D. Laboratornyi metod otsinki alyumostijkosti lyutserni [Laboratory method for assessing the alumina resistance of alfalfa]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu [Bulletin of Sumy National Agrarian University[, 2014, no. 9 (28), pp. 156-160 [in Ukrainian].

Buhaiov V. Horenskyy V., Liatukiene A. The response of Medicago sativa to aluminium toxicity under laboratory and field conditions. Zemdirbyste-Agriculture, 2018, vol. 150, no. 2, pp 141-148.

Kosareva I.A. Izucheniye kollektsij selskokhozyajstvennykh kultur i dikikh rodichej po priznakam ustojchivosti k toksicheskim elementam kislykh pochv [Study of collections of agricultural crops and wild relatives on the basis of resistance to toxic elements of acidic soils]. Trudy VIR po prikladnoj botanike, genetike i selekczii [Proceedings of VIR on applied botany, genetics and breeding], 2012, vol. 170, pp. 35-45 [in Russian].

Shchennikova I.N. et al. Otsenka sortov yarovogo yachmenya na kisloustojchivost (Al+) [Evaluation of varieties of spring barley for acid resistance (Al +)]. Trudy` VIR po prikladnoj botanike, genetike i selekczii [Proceedings of VIR on applied botany, genetics and breeding], 2012, vol. 165, pp. 179-182 [in Russian].

Lisitsyn E.M., Shchennikova I.N. Izmenenie potencziala alyumoustojchivosti gibridov yachmenya pod vliyaniem materinskogo sorta [Changing the potential of aluminum resistance of barley hybrids under the influence of the parent variety]. Doklady Rossijskoj akademii selskokhozyajstvennykh nauk [Reports of the Russian Academy of Agricultural Sciences], 2009, no. 6, pp. 10-12 [in Russian].

Lisitsyn E.M., Lisitsyna I.I. Vliyanie mesta reprodukczii sorta na ego potenczialnuyu alyumoustojchivost [Influence of the place of reproduction of the variety on its potential aluminum resistance]. Selskokhozyajstvennaya biologiya. Ser.: Biologiya rastenij [Agricultural biology. Series: Plant Biology], 2008, no. 5, pp. 58-64 [in Russian].

Lisitsyn E.M., Amunova O.S. Geneticheskoe raznoobrazie sortov yarovoj myagkoj pshenitsy po alyumoustojchivosti [Genetic diversity of spring soft wheat varieties in terms of aluminum resistance]. Vavilovskij zhurnal genetiki i selekczii [Vavilov Journal of Genetics and Breeding], 2014, vol. 18, no. 3, pp. 497-505 [in Russian].

Published
2020-08-16
How to Cite
Marenuk, O., Korniychuk, O., & Doroshchuk, V. (2020). Main results and prospects of spring barley selection in environment of high soil acidity. Feeds and Feed Production, (89), 35-45. https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202089-03