Soybean efficiency in feeding highly productive cows and different biological value of soybean protein and milk in the milk period of calf growing

  • M. F. Kulyk Corresponding Member of NAAS
  • O. I. Skoromna Candidate of Agricultural Sciences
  • Y. V. Obertiukh Candidate of Agricultural Sciences
  • V. P. Zhukov Candidate of Agricultural Sciences
  • L. O. Honchar Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: cows, suckling calves, milk, soybean, biological value of protein, speed of feed moving through the digestive tract

Abstract

Intestinal digestion of highly productive cows prevails almost 1.7 times that one of the low productive because of the speed of feed mass moving through the digestive tract, in particular extruded soybean during the day kg/h. The biological value of protein of milk and soybean for the suckling calves is not the same. In the small intestine of suckling calves peptides of the decomposing milk protein are absorbed, while those ones of soybean are not absorbed because of the difference in peptide and inter-peptide links of the protein structure.

References

1. Vattyo M. A. Osnovnye aspekty proyzvodstva moloka. Tsykl statey / M. A. Vattyo, V. T. Khovard / Mezhdunarodnyy Ynstytut po yssledovanyyu y razvytyyu molochnoho zhyvotnovodstva ym. Babkoka. Unyversytet Vyskonsyna, Médyson, 2000.
2. Vlasenko I. H. Suchasna otsinka molochnykh produktiv diyetychnoho ta likuvalʹno-profilaktychnoho pryznachennya / I. H. Vlasenko, V. V. Vlasenko, S. V. Hyrych. — Vinnytsya: «Edelʹveys i K», 2008. — 208 s.
3. Hnoyevyy V. I., Holovko V. O., Trishyn O. K., Hnoyevyy I. V. Hodivlya vysokoproduktyvnykh koriv: Posibnyk. — KH.: Prapor, 2009. — 368 s.
4. Durst L. Kormlenye selʹskokhozyaystvennykh zhyvotnykh / Per. s nem. A. Y. Chyhryna, A. A. Dyahyleva; Pod red. Y. Y. Ybatullyna, H. V. Provatorova / Durst L., Vyttman M. — Vynnytsa: Novaya knyha, 2003. — 382 s.
5. Kalashnykov A. P. Normy y ratsyony kormlenyya selʹskokhozyaystvennykh zhyvotnykh: Spravochnoe posobye / Kalashnykov A. P., Kleymenov N. Y., Bakanov V. N. y dr. — M.: Ahropromyzdat, 1985. — 352 s.
6. Kalashnykov A. P. Normy y ratsyony kormlenyya selʹskokhozyaystvennykh zhyvotnykh: Spravochnoe posobye. 3-e yzdanye / Pod red. A. P. Kalashnykova, V. Y. Fysynyna, V. V. Shchehlova, N. Y. Kleymenova. — M.: Dzhanhar, 2003. — 456 s.
7. Yanovych V. H., Solohub L. I. Biolohichni osnovy transformatsiyi pozhyvnykh rechovyn u zhuynykh tvaryn. — Lʹviv: Triada plyus, 2000. — 384 s.
Published
2016-05-20
How to Cite
Kulyk, M. F., Skoromna, O. I., Obertiukh, Y. V., Zhukov, V. P., & Honchar, L. O. (2016). Soybean efficiency in feeding highly productive cows and different biological value of soybean protein and milk in the milk period of calf growing. Feeds and Feed Production, (82), 210-219. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/320

Most read articles by the same author(s)