Ecological peculiarities of growth and development of legume perennial grasses in the year of sowing under non-cover growing

  • О. P. Tkachuk Candidate of Agricultural Sciences Vinnytsia National Agrarian University
Keywords: perennial legume grasses, ecological peculiarities, non-cover growing

Abstract

Ecological conditions of growth and development of perennial legume grasses such as alfalfa, red clover, sandy sainfoin, white clover, bird’s-foot trefoil and galega orientalis in the year of sowing under non-cover growing are shown. Beginning of the phases and accumulation of the amounts of active temperatures are established.

References

1. Petrychenko V. F. Stratehiya rozvytku kormovyrobnytstva v Ukrayini / V. F. Petrychenko, O. V. Korniychuk // Kormy i kormovyrobnytstvo, 2012. – Vyp. 73. – S. 3 – 10.
2. Kvitko H. P. Bahatorichni bobovi travy – osnova pryrodnoyi intensyfikatsiyi kormovyrobnytstva ta polipshennya rodyuchosti hruntu v Lisostepu Ukrayiny / H. P. Kvitko, O. P. Tkachuk, N. YA. Hetman // Kormy i kormovyrobnytstvo, 2012. – Vyp. 73. – S. 113 – 117.
3. Dehunova N. B. Orhanizatsiya zelenykh konveyeriv v umovakh Novhorodsʹkoyi oblasti / N. B. Dehunova, V. V. Klokova // Kormoproyzvodstvo. - 2013. - № 8. - S. 23 - 25.
4. Pavlyuchenko A. U. Formuvannya adaptyvnykh ahrotsenoziv bahatorichnykh bobovykh trav / A. U. Pavlyuchenko, L. A. Pysaryeva, T. A. Dyachkova, O. A. Abazyna // Zemlerobstvo, 2012. - № 4. - S. 12 - 14.
5. Tsyhansʹkyy V. I. Vplyv ahroekolohichnykh umov na rist i rozvytok lyutserny posivnoyi / V. I. Tsyhansʹkyy // Kormy i kormovyrobnytstvo, 2013. – Vyp. 77. – S. 48 – 53.
6. Brunʹ I. M. Vplyv pohodnykh faktoriv na rist, rozvytok i formuvannya urozhayu lystosteblovoyi masy espartsetu pishchanoho v umovakh pravoberezhnoho Lisostepu / I. M. Brunʹ // Kormy i kormovyrobnytstvo, 2007. – Vyp. 59. – S. 71 – 76.
How to Cite
TkachukО. P. (1). Ecological peculiarities of growth and development of legume perennial grasses in the year of sowing under non-cover growing. Feeds and Feed Production, (81), 52-57. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/338