Features of blue lupine productivity formation depending on fertilization

  • A. V. Holodna Candidate of Agricultural Sciences
  • D. S. Shliakhturov Candidate of Agricultural Sciences NSC "Institute of Agriculture NAAS"
Keywords: removal of nutrients, yield structure elements, blue lupine, accumulation of elements, dry matter, fertilization, yield

Abstract

The results of researches on the influence of fertilization variants on the formation by blue lupine of Pelican variety of such indicators as leaf area, intensity of photosynthetic potential, dynamics of dry matter accumulation, yield, accumulation and removal of nutrients with the yield and their return into agrobiotop with byproducts under conditions of the northern Forest-Steppe are presented

References

1. Alisova S. M. Vplyv mineralʹnoho azotu na atsetilenvosstanavlivayushchuyu aktyvnistʹ bulʹbochok horokhu / S. M. Alisova, O. I. Chunderova, V. P. Orlov // Pratsi VNIISKHMB. - L., 1987. - T. 47. - S. 31-37.
2. Berestetskyy O. A. Faktory, shcho vyznachayutʹ efektyvnistʹ azotfyksatsyy / O. A. Berestetskyy // Biolohichna fiksatsiya molekulyarnoho azotu: Materialy VI Vsesoyuz. Bakhivsʹkoho kolokviumu. - K., 1983. - S. 19-26.
3. Bilonozhko M. A. Roslynnytstvo z osnovamy zemlerobstva / [M. A. Bilonozhko, I. S. Rudenko, V. I. Moyseyenko y in.]. - K.: Urozhay, 1983. - 232 s.
4. Buzmakov V. V. Ahrotekhnika kormovoho lyupynu na nasinnya v umovakh pishchanykh i supishchanykh hruntiv Moskovsʹkoyi oblasti: avtoref. dys., kand. s.-h. nauk / V. V. Buzmakov - M, 1967. - 23 s.
5. Hukova M. M. Osoblyvosti kharchuvannya bobovykh roslyn vilʹnym i zv'yazanym azotom: avtoref. dys. doktora s.-h. nauk / M. M. Hukova - M., 1974. - 36 s.
6. Datsenko V. K. Biosyntez azotystykh spoluk pry symbiotychnykh vzayemynakh bobovykh roslyn i klubeknhʹkov: avtoref. dys., kand. biol. nauk. - K., 1966. - 14 s.
7. Dmytrenko P. A. Chuynistʹ zernobobovykh kulʹtur na dobryva / P. A. Dmytrenko, P. I. Vitrikhovskiy // Ahrokhimiya. - 1966. - № 2. - S. 134-151.
8. Zyhanshyn A. A. Prohramuvannya - shlyakh do pidyomu i stabilizatsiyi vrozhayiv / A. A. Zyhanshyn // Zb. «Pytannya intensyfikatsiyi zemlerobstva» - Yoshkar-Ola, 1979. - S. 137-147.
9. Kuzyura M. M. Naukove obgruntuvannya tekhnolohiyi vyroshchuvannya nasinnya kormovoho lyupynu: dysert ... .doktora s.-h. nauk / M. M. Kuzyura. - 1997. - 301 s.
10. Lykhochvor V. V. Mineralʹni dobryva ta yikh! Zastosuvannya / V. V. Lykhochvor. - Lʹviv: NVF «Ukrayinsʹki tekhnolohiyi», 2008. - 312 s.
11. Milʹto N. I. Klubenʹkovyye bakteriyi i produktyvnistʹ bobovykh roslyn. / N. I. Milʹto. - Minsʹk: Nauka i tekhnika, 1982. - 296 s.
12. Naydyn P. H. Dobryvo zernovykh i zernobobovykh kulʹtur. / P. H. Naydyn. - M.: Selʹkhozyzdat, 1963. - 263 s. 13. bazik E. P. Znachennya biolohichnoho i mineralʹnoho azotu v problemi bilka / E. P. bazik // Mineralʹnyy i biolohichnyy azot v zemlerobstvi SRSR. - M .: Nauka, 1985. - S. 27-37.
14. Fomichov E. E. Vplyv ryzotorfinom na produktyvnistʹ lyutserny, konyushyny i horokhu v umovakh Tomsʹkoyi oblasti / E. E. Fomichov, S. YE. Kozlova, T. H. Uhay // Tr. VNDI s.-h. mikrobiolohiyi. - 1987. - T. 57. - S. 50-56.
15. Growth and yield in Lupinus angustifolius are depressed by earli transient nitrogen deficiency / Ma Qifu, Longnecker Nancy, Emeri Neil, Atkins Craig // Austral. J. Agr. Res. - 1998. - 49. - № 5. - C. 811-819.
How to Cite
Holodna, A. V., & Shliakhturov, D. S. (1). Features of blue lupine productivity formation depending on fertilization. Feeds and Feed Production, (81), 100-108. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/347