Content of neutral-detergent insoluble crude protein of alfalfa depending on the phases of its vegetative development

  • A. A. Mysenko Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
  • N. V. Hutsol Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
  • L. P. Zdor Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: alfalfa, crude fiber, neutral detergent fiber (NDF), crude protein, neutral detergent insoluble crude protein.

Abstract

The results of chemical analysis of alfalfa samples in different phases of its vegetative development are presented. These studies have shown that the content of neutral detergent insoluble crude protein fluctuates depending on the mowing phase within the rate of 17—25.6 %. The content of neutral-detergent fiber exceeds the content of saturated fiber by 18—22 %, which must be considered when balancing cattle diets.

References

Kormy dlia tvaryn. Vyznachannia vmistu azotu i obchysliuvannia vmistu syroho bilka. Metod K’ieldalia DSTU ISO 5983-2003 - [Chynnyi vid 2005.07.01.] – K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2006 – 12 s. – (Natsionalni standarty Ukrainy).

Kormy dlia tvaryn. Metod vyznachannia vmistu neitralno-deterhentnoi klitkovyny pislia obroblennia amilazoiu (aNDK) DSTU ISO 16472:2013. – (Natsionalni standarty Ukrainy).

Kostenko V. I. Tekhnolohiia vyrobnytstva moloka i yalovychyny / V. I. Kostenko – Zhytomyr:, PP «Ruta» 2017. – 676 s.

Teoriia i praktyka normovanoi hodivli velykoi rohatoi khudoby / H. O. Bohdanov, V. M. Kandyba, I. I. Ibatulin [ta in.]; za red. Kandyby V. M., Ibatulina I. I., Kostenka V. I. – Zhytomyr, 2012. – 860 s.

Chornolata L. P. Biolohichna povnotsinnist proteinu pid chas hodivli svynei / L. P. Chornolata, I. O. Liakhovchenko, O. A. Hermaniuk // Kormy i kormovyrobnytstvo. – 2016. – Vyp. 82. – S. 227—232.

Published
2019-12-26
How to Cite
Mysenko, A. A., Hutsol , N. V., & Zdor , L. P. (2019). Content of neutral-detergent insoluble crude protein of alfalfa depending on the phases of its vegetative development. Feeds and Feed Production, (88), 113-117. https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo201988-16

Most read articles by the same author(s)