Formation of the yield and protein content in chickpea seed under the effect of herbicides in the eastern Forest-Steppe of Ukraine

  • R. A. Hutiansky Candidate of Agricultural Sciences Рlant Production Institute nd. a. V. Ya. Yuryev of NAAS
Keywords: chickpea, weeds, herbicides, yield, protein content

Abstract

Efficiency of herbicides on chickpea in the Eastern part of the Forest-steppe of Ukraine is displayed. The highest level of yield and protein content in chickpea seed is received when using herbicides Advokat with Lemur.

References

1. Bushulyan O. V., Sichkar V. I. Nut: henetyka, selektsiya, nasinnytstvo, tekhnolohiya vyroshchuvannya: Monohrafiya. – Odesa, 2009. – 248 s.
2. Cherenkov A. V. Tekhnolohichni osoblyvosti vyroshchuvannya nutu v pivnichnomu Stepu Ukrayiny / A. V Cherenkov, A. D. Hyrka, O. V. Bochevar ta in. // Posibnyk ukrayinsʹkoho khliboroba. – 2013. – Tom 2. – S. 196–198.
3. Bushulyan O. V. Vyroshchuyemo nut v Ukrayini / O. V. Bushulyan, V. I. Sichkar, O. V. Babayants // Posibnyk ukrayinsʹkoho khliboroba. – 2013. – Tom 2. – S. 201–206.
4. Zernobobovi kulʹtury v intensyvnomu zemlerobstvi / A. M. Rozvadovsʹkyy, A. O. Babych, V. F. Petrychenko ta in.; Za red. A. M. Rozvadovsʹkoho. – K.: Urozhay, 1990. – 176 s.
5. Sichkar V. Tekhnolohiya vyroshchuvannya nutu v Ukrayini / V. Sichkar, O. Bushulyan // Propozytsiya. – 2001. – № 10. – S. 42–43.
How to Cite
Hutiansky, R. A. (1). Formation of the yield and protein content in chickpea seed under the effect of herbicides in the eastern Forest-Steppe of Ukraine. Feeds and Feed Production, (80), 84-87. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/390