Marketing research of hightech product market in the system of innovation transfer in agribusiness

  • A. A. Babych-Poberezhna Doctor of Economics
  • S. K. Susha Candidate of Agricultural Sciences
  • I. S. Zhadorozhna Candidate of Agricultural Sciences
  • N. A. Sprynchuk Candidate of Economic Sciences
  • N. S. Illich
  • H. V. Opanasenko
  • M. S. Poberezhny Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: marketing research, transfer of innovations, high-tech product, market, demand of consumers

Abstract

The state and trends of the market demand of innovative products in the sector of agriculture, its capacity, and dynamics of the development in 2011—2014 are estimated. Requirements of consumers are identified, and the dynamics of demand for priority innovative products by the production aspect, cultures and regions of the country, forms of business, number of consumers, smooth flow of the market demand throughout the year, share of the main consumers of high-tech product are defined. Segmentation and selection of the key target segments of the innovative product are conducted, its target market is identified, and prospects of this research are estimated.

References

1. Gorbatyuk O. V. Osobly`vosti vprovadzhennya innovacij u sil`s`komu gospodarstvi // Innovacijne zabezpechennya rozvy`tku sil`s`kogo gospodarstva Ukrayiny`: problemy` ta perspekty`vy` : [Monografiya] / O. V. Gorbatyuk – K. : NNCz «IAE», 2014. – S. 431.
2. Volodin S. A. Innovacijny`j rozvy`tok agrarnoyi nauky`: [Monografiya] / Volodin S. A. – K. : MAUP, 2006. – S. 363.
3. Zadorozhna I. S. Pidvy`shhennya rivnya innovacijnogo potencialu naukovy`x rozrobok z kormovy`robny`cztva / I. S. Zadorozhna // Kormy` i kormovy`robny`cztvo. – Vinny`cya, 2014. – vy`p. 79. – S. 195–201.
4. Kameneva N. G., Polyakov V. A. Markety`ngovыe y`ssledovany`ya: Ucheb. posoby`e / N. G. Kameneva, V. A. Polyakov. – M.: Vuzovsky`j uchebny`k: Y`NFRAM, 2011. – S. 111.
5. Markety`ng : [Navchal`ny`j posibny`k] / (S. V. Koval`chuk,. V. L. Karpenko, L. M. Koval` ta in., za red. Koval`chuk S. V.) – L. : Novy`j Svit-2000, 2012. – S. 391.
6. Venedy`ktov O. M. Shlyaxy` vdoskonalennya mexanizmu transferu innovacijnoyi produkciyi z kormovy`robny`cztva / O. M. Venedy`ktov, O. M. Ry`bachenko, I. S. Zadorozhna // Kormy` i kormovy`robny`cztvo. – Vinny`cya, 2011. – # 70. – S. 195—201.
7. Voronecz`ka I. S. Formuvannya zbutovoyi polity`ky` na ry`nku ekobezpechnoyi produkciyi APK / I. S. Voronecz`ka // AgroInKom. – 2012. – # 7—9. – S. 86–94.
8. Poberezhna A. A. Svitovi bilkovo-olijni resursy` i torgivlya ny`my`. Za red. P. T. Sabluka / Poberezhna A. A. – K NNCz «IAE» NAAN., 2002. – S. 348.
9. Baby`ch-Poberezhna A. A. Ekonomika svitovogo vy`robny`cztva i ry`nok bilka. Za red. P. T. Sabluka / Baby`ch-Poberezhna A. A. – K. NNCz «IAE» NAAN, 2005. – S. 23.
10. Zadorozhna I. S. SWOT-analiz innovacijnoyi produkciyi z kormovy`robny`cztva yak ody`n iz etapiv yiyi komercializaciyi / I. S. Zadorozhna, S. K. Susha // Visny`k agrarnoyi nauky`. – 2013. – Specz. vy`pusk. – S. 103–107.
How to Cite
Babych-Poberezhna, A. A., Susha, S. K., Zhadorozhna, I. S., Sprynchuk, N. A., Illich, N. S., Opanasenko, H. V., & Poberezhny, M. S. (1). Marketing research of hightech product market in the system of innovation transfer in agribusiness. Feeds and Feed Production, (80), 207-213. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/416