Formation of soybean symbiotic productivity and yield under conditions of the right-bank Forest-Steppe

  • M. V. Kushnir Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: soybean, variety, pre-sowing treatment, foliar nutrition, nitrogen fixation, symbiotic potential, yield

Abstract

The results of studies on the effect of the method of pre-sowing seed treatment and foliar nutrition on the symbiotic and seed productivity of different soybean varieties under conditions of the right-bank Forest-Steppe are stated. The influence of these factors on the formation and functioning of the value of symbiotic apparatus and the level of seed yield of soybean varieties KiVin and Hutoryanochka is studied. Strong positive correlation between the activity of symbiotic apparatus and the level of soybean seed yield is revealed.

References

1. Babych A. O. Suchasne vyrobnytstvo i vykorystannya soyi / A. O. Babych – K.: Urozhay, 1993. – 430 s.
2. Babych A. O. Problemy bilka: suchasnyy stan, perspektyvy vyrobnytstva i vykorystannya soyi / A. O. Babych // Kormy i kormovyrobnytstvo. – 1992. № 33. S. 3–13.
3. Petybskaya V. S. Soya: khymycheskyy sostav y yspolʹzovanye / Pod red. V. M. Lukomtsa. – Maykop: OAO «Polyhraf-YUH», 2012. – 432 s.
4. Patyka V. P. Biolohichna azotfiksatsiya: vchora, sʹohodni, zavtra / V. P. Patyka, V. V. Volkohon, O. V. Nadkernychna // Fiziolohiya roslyn v Ukrayini na mezhi tysyacholitʹ: u 2-kh t. T. 1. K.: Fitosotsiotsentr, 2001. S. 212–226.
5. Patyka V. F. Osnovnye napravlenyya optymyzatsyy symbyotycheskoy azotfyksatsyy v sovremennom zemledelyy Ukrayny / V. F. Patyka, N. Z. Tolkachev, O. YU. Butvyna // Fyzyolohyya y byokhymyya kulʹturnykh rastenyy. 2005. T. 37. № 5. S. 384–393.
6. Balatti P. A., Pueppke S. G. Cultivar specific interactions of soybean with Rhizobium fredii are vegulated by genotype of the root / P. A. Balatti, S, G. Pueppke // Plant Physiol. 1990. Vol. 94. N 4. P. 1907–1909.
7. Kozhemyakov A. P. Byopreparaty dlya zemledelyya / A. P. Kozhemyakov, V. K. Chebotarʹ // Byopreparaty v selʹskom khozyaystve (Metodolohyya y praktyka prymenenyya mykroorhanyzmov v rastenyevodstve y kormoproyzvodstve). – M., 2005. – S. 18 – 54.
8. Shott P. R. Vozmozhnosty y perspektyvy énerho- y resursosberezhenyya pry optymyzatsyy azotnoho pytanyya polevykh kulʹtur/ P. R. Shott // Sb. énerho- y resursosberezhenyya v zemledelyy arydnykh terrytoryy / Materyaly mezhdunarodno-praktycheskoy konferentsyy. Barnaul, Rossyya, 17–19 yyulya 2010 h. – Barnaul, 2010. – 125 s.
9. Trepachev E. P. Ahrokhymycheskye aspekty byolohycheskoho azota v sovremennom zemledelyy / E. P. Trepachev. – M., 2009. – 532 s.
10. Tykhonovych Y. A. Symbyozy rastenyy y mykroorhanyzmov: molekulyarnaya henetyka ahrosystem budushcheho / Y. A. Tykhonovych, N. A. Provorov. – SPb.: Yzd-vo SPbHU, 2009. – 210 s.
11. Tykhonovych Y. A. Symbyohenetyka mykrobno-rastytelʹnykh vzaymodeystvyy / Y. A. Tykhonovych, N. A. Provorov // Ékolohycheskaya henetyka. – 2003. – T. 1. – S. 36 – 46.
12. Byolohycheskaya fyksatsyya azota / Otv. red. V. K. Shumnyy, K. K. Sydorova. Novosybyrsk: Nauka. Syb. otd-nye, 1991. – 270 s.
13. Vavylov P. P. Bobovye kulʹtury y problema rastytelʹnoho belka / P. P. Vavylov, H. S. Posypanov – M.: Rosselʹkhozyzdat, 1983. – 255 s.
14. Myshustyn E. N. Mykrobyolohyya / E. N. Myshustyn, V. T. Emtsev. – 3-e yzd., pererab. y dop. – M.: Ahropromyzdat, 1987. – 368 s.
15. Patyka V. F. Osnovnye napravlenyya optymyzatsyy symbyotycheskoy azotfyksatsyy v sovremennom zemledelyy Ukrayny / V. F. Patyka, N. Z. Tolkachev, O. YU. Butvyna // Fyzyolohyya y byokhymyya kulʹturnykh rastenyy. – 2005. – № 5. – S. 384–393.
16. Sherstoboyeva O. V. Indukovana asotsiatyvna azotfiksatsiya yak element ekolohichnoho zemlerobstva / O. V. Sherstoboyeva, M. K. Sherstoboyev, V. V. Harmashov // Ontohenez roslyn, biolohichna fiksatsiya molekulyarnoho azotu ta azotnyy metabolizm: materialy Mizhn. nauk. konf., 1–4 zhovt. 2001 r.: tezy dopovidi. – Ternopilʹ, 2001. – S. 203–207.
17. Kyrychenko O. V. Symbiotychni vlastyvosti Bradyrhizobium japonicum 634 b za diyi fitorehulyatora Reglalg / O. V. Kyrychenko, L. V. Tytova, A. V. Zhemoyda [ta in.] // Mikrobiolohichnyy zhurnal. – 2008. – T. 70. – № 1. – S. 17 – 24.
18. Volkohon V. V. Efektyvnistʹ novoho biolohichnoho preparatu ryzohuminu dlya soyi / V. V. Volkohon, N. P. Shmatʹko, V. P. Salʹnyk [ta in.] //Selektsiya i nasinnytstvo. – 2005. – № 90. – S. 254–259.
19. Yeshchenko V. O. Osnovy naukovykh doslidzhenʹ v ahronomiyi / V. O. Yeshchenko, P. H. Kopytko . – K.: Diya, 2005. – 288 s. 20. Posypanov H. S Metodycheskye aspekty yzuchenyya symbyotycheskoho apparata bobovykh kulʹtur v polevykh uslovyyakh / H. S. Posypanov // Yzvestyya T·SKHA. – 1983. – Vyp. 5. – S. 17 – 26.
How to Cite
Kushnir, M. V. (1). Formation of soybean symbiotic productivity and yield under conditions of the right-bank Forest-Steppe. Feeds and Feed Production, (79), 144-151. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/440