Indices of the structure elements and yield of blue lupine grown with bare-grained oat

  • A. V. Holodna Candidate of Agricultural Sciences
  • V. Y. Pavlenko NSC "Institute of Farming NAAS"
Keywords: yield structure elements, blue lupine, seeding rate, bare-grained oat, pre-sowing seed treatment, fertilizer, yield

Abstract

The results of researches on the study of the effect of blue lupine agrocoenosis densifying with bare-grained oat according to the scheme of adding, fertilizing and pre-sowing seed treatment with preparations on the basis of nitrogen-fixing bacteria on the formation of the elements of yield structure of leguminous component both in mixtures and pure crops are highlighted.

References

1. Kuptsov, N. S. Lyupin – genetika, selektsiya, geterogennyye posevy / N. S. Kuptsov, I. P. Takunov. – Bryansk, Klintsy: Izd-vo GUP «Klintsovskaya gorodskaya tipografiya», 2006. – 576 s.
2. Takunov, I. P. Adaptivnyy potentsial i urozhaynost' lyupina v smeshannykh agrofitotsenozakh / I. P. Takunov, A. S. Kononov //Agrarnaya nauka. – 1995. – № 2. – S. 41–42.
3. Prokhorov V. N. Osobennosti produktsionnykh protsessov v smeshannykh ozimykh pshenichno-vikovykh posevakh v zavisimosti ot ikh prostranstvennoy struktury i sootnosheniya komponentov / V. N. Prokhorov, N. A. Laman // Vestsí Natsyyanal'noy Akademíí navuk. Seryya bíyalagíchnykh navuk. – 2002. – № 2. – S. 11– 19.
4. Markov M. V. Agrofitotsenologiya (Nauka o polevykh rastitel'nykh soobshchestvakh). – Kazan': Iz-vo Kazanskogo universiteta, 1972. – 269 s.
5. Mikhaylov V. G. Korektsíya vmístu bílka v nasínní soí̈ za kíl'kísnimi pokaznikami ta prostimi índeksami / V. G. Mikhaylov. Í. F. Manchenko // Kormi í kormovirobnitstvo. – K.: Urozhay, 1992. – Vip. 33. – S. 28–33.
6. Naymark L. B. Struktura urozhaya zernobobovykh kul'tur / L. B. Naymark // Sbornik nauchnykh trudov Beloruskoy s.-kh. akademii. – 1982. – Vyp. 83. – S. 54–61.
How to Cite
Holodna, A. V., & Pavlenko, V. Y. (1). Indices of the structure elements and yield of blue lupine grown with bare-grained oat. Feeds and Feed Production, (79), 157-163. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/442