Common bean yield depending on the variety, fertilization, seed rate and seed treatment in the northern Forest-Steppe

  • A. V. Holodna Candidate of Agricultural Sciences
  • V. V. Akulenko
  • O. O. Stoliar NSC "Institute of Agriculture NAAS"
Keywords: common bean, seeding, pre-sowing seed inoculation, growthregulating substances, variety, fertilizer, yield

Abstract

The results of studies on the effects of common bean variety, fertilization system, seeding rates and pre-sowing seed treatment on the level of yield, its correlation dependence on the elements of yield structure, height of attachment of the lower been on a plant are presented. On the average over three years of the research, cultivation technology which provided a yield of 2.88 t/ha and involved fertilization with N60P60K60, seeding rate of 450 thousand seed per ha, mixed pre-sowing seed treatment with the agent based on the active strain №8 and preparation Phytocide-p appeared to be the best for Perlyna variety. Shchedra variety formed maximum yield (2.53 t/ha) when applying N52P35K63, sowing under seeding rate of 450 thousand seed per ha, treating seed with the agent based on strain №8 and preparation Phytocide-p

References

1. Zernoboboví kul'turi / Za red. A. O. Babicha. – K.: Urozhay, 1984. – 85 s.
2. Normy vyseva semyan zernovykh i zernobobovykh kul'tur. – Minsk: Uradzhay, 1980. – 23 s.
3. Rodriges P. M. Vliyaniye nekotorykh agrotekhnicheskikh priyemov na razvitiye i produktivnost' fasoli obyknovennoy v usloviyakh severnoy Lesostepi USSR: avtoref. diss. na soisk. uch. stepeni kand. s.-kh. nauk / P. M. Rodriges. – K., 1987. – 19 s.
4. Motruk B. N. Roslinnitstvo / B. N. Motruk. – K.: Urozhay, 1999. – 464 s.
5. Boyko M. P. Kvasolya / [M. P. Boyko, V. F. Petrichenko, S. P. Medvíd', M. M. Merezhko]. Za red. A. M. Rozvadovs'kogo // Zernoboboví kul'turi v íntensivnomu zemlerobství. – K.: Urozhay, 1990. – S. 111–123.
6. Zernoboboví kul'turi / Za red. A. O. Babicha. – K.: Urozhay, 1984. – 160 s.
7. Stvorennya novikh sortív kvasolí ta í̈kh vprovadzhennya u virobnitstvo / Golokhorins'ka M. G., Ovcharuk O. V., Velichko S. Y., Vikhristyuk M. A. // Mízhvíd. temat. nauk. zb. ínstitutu roslinnitstva ím. Yur’êva UAAN. – Kharkív, 2005. – № 90. – S. 149–152.
8. Materins'kiy P. V. Sposobi pídvishchennya produktivností kormovikh kul'tur v umovakh Lísostepu / P. V. Materins'kiy // Zb. nauk. pr. Ínstitutu zemlerobstva UAAN. – K., 2002. – Vip. 3–4. – S. 103–105.
Published
2014-05-20
How to Cite
Holodna, A. V., Akulenko, V. V., & Stoliar, O. O. (2014). Common bean yield depending on the variety, fertilization, seed rate and seed treatment in the northern Forest-Steppe. Feeds and Feed Production, (79), 164-169. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/443