Forage crops yields depending on the chemical amelioration and system of fertilization of grey forest soil

  • M. A. Tkachenko Candidate of Agricultural Sciences NSC "Institute of Agriculture of NAAS"
Keywords: soil acidity, chemical amelioration, liming, fertilizing system, saponite, dolomite, grey forest soil, green mass yield, forage crops

Abstract

Influence of the post-effect of chemical amelioration and system of grey forest soil fertilization of various intensity in typical crop rotations of the right-bank ForestSteppe on the green mass yield of maize, vetch and oats mixture and clover is analyzed. A positive long-term impact of applied lime ameliorants and saponite on the forage crop yield depending on their ameliorative effectiveness is studied.

References

1. Avdonyn N. S. Povyshenye plodorodyya kyslykh pochv / N. S. Avdonyn. – M.: Kolos, 1969. – 304 s.
2. Nebolʹsyn A. N. Yzvestkovanye – sredstvo korennoho uluchshenyya kyslykh pochv / A. N. Nebolʹsyn. – L.: Lenyzdat, 1979. – 134 s.
3. Shylʹnykov Y. A. Yzvestkovanye pochv Y. A. Shylʹnykov, L. A. Lebedeva.– M.: Ahropromyzdat, 1987.– 171 s.
4. Mazur H. A. Vidtvorennya i rehulyuvannya rodyuchosti lehkykh gruntiv: [Monohrafiya] / H. A. Mazur. – K.: Ahrarna nauka, 2008. – 308 s.
5. Suchasni systemy zemlerobstva i tekhnolohiyi vyroshchuvannya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur / [V. F. Kaminsʹkyy, V. F. Sayko, I. P. Shevchenko ta in.] – K.: VP “Edelʹveys”, 2012. – 195 s.
6. Afendulov K. P. Vapnuvannya kyslykh gruntiv i produktyvnistʹ kukurudzy na Polissi / K. P. Afendulov, P. K. Podurazhnyy // Zemlerobstvo. – K.: Urozhay, 1969. – Vyp. 16. – S. 62–70.
7. Mazur H. A. Pidvyshchennya rodyuchosti kyslykh gruntiv / Mazur H. A, Medvidʹ H. K., Simachynsʹkyy V. M. – K.: Urozhay, 1984. – 176 s.
How to Cite
Tkachenko, M. A. (1). Forage crops yields depending on the chemical amelioration and system of fertilization of grey forest soil. Feeds and Feed Production, (78), 94–103. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/475