Peculiarities of applying nutrients in the diet of young pigs fed with probiotics

  • V. P. Kucheriavy Doctor of Agricultural Sciences Vinnytsia National Agrarian University
Keywords: probiotics, pigs, breeding, feeding, digestibility, protein, fiber, dry matter

Abstract

Young animals with undeveloped digestive organs have lower digestibility of nutrients than older animals. Feeding of biologically active feed additives has positive effect on their digestibility and assimilation facilitating rational use of feeds and raising animal performance. Thus, the aim of the work is to research the ratio of feed nutrient digestion and nitrogen balance when feeding bacterial preparation to early weaned piglets and young fattening pigs. As a result it has been established that introduction of Lactyn K-10, K-1, Lactomin and Lactotsel in the ration of early weaned piglets doesn’t have considerable effect on the ration’s nutrient digestibility, except for protein and fiber. Fattening pigs have shown the growth of digestibility ratio of dry matter, protein and fiber.

References

1. Bakanov V. N. Kormlenye selʹskokhozyaystvennykh zhyvotnykh / V. N. Bakanov, V. K. Menʹkyy. – M.: Ahropromyzdat, 1989. – 511 s.
2. Yehorov B. V. Tekhnolohiya vyrobnytstva premiksiv: navchalʹnyy posibnyk / B. V. Yehorov, O. I. Shapovalenko, A. V. Makarynsʹka. – K.: Tsentr uchbovoyi literatury, 2007. – 288 s.
3. Kolesnykov A. N. «Probiol-L» v zootekhnycheskoy y veterynarnoy praktyke / A. N. Kolesnykov, V. P. Nezhyvenko // Efektyvni kormy i hodivlya. – № 1 (17). – 2007. – S. 46 – 50.
4. Plokhynskyy N. A. Rukovodstvo po byometryy dlya zootekhnykov / N. A. Plokhynskyy. – M.: Kolos, 1969. – 352 s.
5. Polishchuk A. A. Vykorystannya Sukramu-810 i Matserazy v ratsionakh hodivli molodnyaku svyney / A. A. Polishchuk, O. V. Bilyk, M. S. Nebylytsya // Visnyk Cherkasʹkoho instytutu ahropromyslovoho vyrobnytstva. Mizhvidom. temat. zb. nauk. pratsʹ. – Vyp. 9. – 2009. – S. 37 – 41.
6. Praktycheskye metodyky yssledovanyy v zhyvotnovodstve / Pod. red. V. S. Kozyrya. – Dnepropetrovsk: Art-Press, 2002. – S. 79 – 97.
7. Suray P. F. Yspolʹzovanye «Sel-Pleksa» dlya uluchshenyya zdorovʹya zhyvotnykh y lyudey / P. F. Suray // Efektyvni kormy i hodivlya. – № 1 (17). – 2007. – S. 32 – 36.
8. Fizioloho-biokhimichni metody doslidzhenʹ u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterynarniy medytsyni / Dovidnyk. Vydannya trete. – Lʹviv, 2004. – S. 283 – 288.
9. Park W. Feeds and feed Additives, Nonruminant Feeds / W. Park // University of Arkansas. – 2003. – Vol. 10. – 846 p.
How to Cite
Kucheriavy, V. P. (1). Peculiarities of applying nutrients in the diet of young pigs fed with probiotics. Feeds and Feed Production, (78), 130-135. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/481