Some aspects of the genetic control of major quantitative traits of spring vetch productivity

  • M. Barylko Poltava State Agricultural Research Station them MI Vavilov Institute of Pig Breeding and Аgro-industrial production of the National Academy of Agrarian Sciences
Keywords: spring vetch, quantitative signs, genetic analysis, superdominance, additive-dominant system, heredity

Abstract

Genetic analysis of the main features of fodder and seed productivity of spring vetch hybrids of the first generation is carried out. Genetic components caused by the additive and dominant effects of genes are determined. Coefficient of heritability in the narrow sense (h2) is esatblished.

References

1. Vol'f V. G. Metodicheskiye rekomendatsii po planirovaniyu i primeneniyu mnogofaktornykh opytov v selektsii / V. G.Vol'f, P. P. Litun. – Khar'kov, 2004. – 133 s.
2. Litun P. P. Genetika kolichestvennykh priznakov. Geneticheskiye skreshchivaniya i geneticheskiy analiz: ucheb. posob. / P. P. Litun, N. V. Proskurin. – KH.: Khar'k. Gos. agrar. un-t im. V. V. Dokuchayeva, 1992. – 98 s.
3. Litun P. P. Genetika makropriznakov i selektsionno-oriyentirovannyye geneticheskiye analizy v selektsii rasteniy: ucheb. posob. / P. P. Litun, V. P. Kolomatskaya, A. A. Belkin, A. A. Sadovoy. – Khar'kov, 2004. – 134 s.
4. Mazer K. Biometricheskaya genetika / K. Mazer, Dzh. Dzhinks. – M.: Mir, 1985. – 463 s.
5. Serebrovskiy A. S. Geneticheskiy analiz / A. S. Serebrovskiy. – M.: Nauka, 1970. – 341 s.
6. Turbin N. V. Diallel'nyy analiz v selektsii rasteniy / Turbin N. V., Khotyleva L. V., Tarutina L. A. – Minsk, 1974. – 181 s.
7. Fedin M. A. Statisticheskiye metody geneticheskogo analiza: ucheb. posob. / M. A. Fedin, D. YA. Silis, A. V. Smiryayev. – M.: Kolos, 1980. – 207 s.
8. Metodicheskiye ukazaniya po izucheniyu kollektsii zernovykh bobovykh kul'tur / [N. I. Korsakov, O. P. Adamova, V. I. Budanova i dr.]; pod red. N. I. Korsakova. – VNIIR im. N. I. Vavilova. – Leningrad, 1975. – 59 s.
How to Cite
Barylko, M. (1). Some aspects of the genetic control of major quantitative traits of spring vetch productivity. Feeds and Feed Production, (77), 20-23. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/488