Effect of agro-climatic conditions of the right-bank Forest-Steppe zone of Ukraine on the formation of grain productivity of spring vetch varieties

  • A. V. Aralov Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: vetch sowing, grain productivity, growing season, interphase periods, correlation

Abstract

The results on the effect of hydro-climatic conditions on the duration of the phases between growing seasons on the formation of grain productivity of spring vetch varieties are presented.

References

1. Aralov V. I., Humenna N. I. «Vplyv strokiv i norm vysivu na nasinnyevu produktyvnistʹ sortiv yaroyi vyky» Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tsentru naukovoho za- bezpechennya APV. Vinnytsya. 2004 r. S. 52 – 56.
2. Stepanova V. M. Klymat y sort / Soya. – L.: Hydrometeoyzdat. 1985. – S. 64 – 65.
3. Naymark L. B. Struktura urozhaya zernobobovykh kulʹtur. – Sbornyk nauch. trudov / Belorus. s.-kh. akademyya, 1982. Vyssh. № 83. S. 54 – 61.
How to Cite
Aralov, A. V. (1). Effect of agro-climatic conditions of the right-bank Forest-Steppe zone of Ukraine on the formation of grain productivity of spring vetch varieties. Feeds and Feed Production, (77), 81-84. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/502