Productivity of peas depending on the usage of bio-fungicide Agate-25K

  • V. P. Kyrylyuk Khmelnytsky State Agricultural Research Station Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: pea, productivity, biofungicide, Agate-25K

Abstract

The results of testing bio-fungicide Agate-25 K in pea sowings are stated. Fungicide and growth-stimulating properties of a biological preparation depending on the ways of use.

References

1. Babych, A. O. Suchasne vyrobnytstvo i vykorystannya soyi / A. O. Babych. – K.: Urozhay, 1993. – 429 s.
2. Dospekhov, B. A. Metodyka polevoho opyta. / B. A. Dospekhov. – M.: Kolos, 1985. – 351 s.
3. Narokha YU. S. Stan ta perspektyvy rozvytku vyrobnytstva krupʺyanykh kulʹtur na pivdni Ukrayiny / YU. S. Narokha, N. O. Avercheva // Visnyk DAAU. Spetsvypusk. – Zhytomyr. – 2000. – S. 51 – 52.
4. Rezulʹtaty naukovykh doslidzhenʹ z selektsiyi zernobobovykh kulʹtur v Instytuti roslynnytstva im. V. YA. Yurʺyeva UAAN / V. V. Kyrychenko, V. P. Petrynenko, L. N. Kobyzyeva [ta in.] // Selektsiya i nasinnytstvo. – 2005. – Vyp. 90. – S. 3 – 13.
5. Trybelʹ, S. O. Metodyka vyprobuvannya i zastosuvannya pestytsydiv / S. O. Trybelʹ, D. D. Siharʹova, M. P. Sekun, O. O. Ivashchenko ta in. - K.: Svit, 2001. – 448 s.
How to Cite
Kyrylyuk, V. P. (1). Productivity of peas depending on the usage of bio-fungicide Agate-25K. Feeds and Feed Production, (77), 118-122. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/511