Basic indices of long-term grassland formation

  • G. Y. Panakhyd Candidate of Agricultural Sciences Institute of agriculture of Carpathian Region NAAS
Keywords: long term herbage, botanical composition, structure, yield

Abstract

Results of researches on the impact of doses of nitrogen fertilizers and their distribution on the basic indices of formation of sown grassland for 38-39 years of use are presented.

References

1. Behey S. V. Produktyvnistʹ starosiyanykh sinozhatey Prykarpattya zalezhno vid udobrennya / S. V. Behey, D. I. Mizernyk, S. S. Behey // Kormy i kormovyrobnytstvo. – 1995. – Vyp. 40. – S. 41 – 45.
2. Kotyash U. O. Vplyv botanichnoho skladu travostoyu na produktyvnistʹ starosiyanoho ta novostvorenoho pasovyshch v umovakh zakhidnoho Lisostepu Ukrayiny / U. O. Kotyash // Visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu. – 2004. – № 8. – S. 478 – 482. (Seriya Ahronomiya).
3. Olifirovych V. O. Vidnovlennya produktyvnosti starosiyanykh travostoyiv / V. O. Olifirovych, I. I. Morozova // Sil. zhurnal. – 2004. – № 1/2. – S. 39 – 41.
4. Tatariko O. H. Vplyv azotnykh pidzhyvlenʹ na produktyvnistʹ ta strukturu urozhayu bahatorichnykh bobovo-zlakovykh ahrotsenoziv, stvorenykh na lesopodibnomu suhlynku / O. H. Tatariko // Visn. Dnipropetrovsʹkoho derzh. ahrar. Un-tu. – 2003. – № 1. – S. 16 – 18.
5. Azotni udobrennya rayhrasa v Manitobi / H. Hozho, K. Vyttynberh, F. Slestmoen y F. Styuart // Kanadsʹkyy zhurnal zootekhnykiv. - 2004 - T. 84, № 4 - S. 787.
How to Cite
Panakhyd, G. Y. (1). Basic indices of long-term grassland formation. Feeds and Feed Production, (77), 226-229. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/537