Productivity of red clover (Trifolium pratense l) samples under conditions of Ustymivska Research Station of Plant Production

  • J. V. Kharzchenko Candidate of Agricultural Sciences
  • V. Y. Kocherga
  • S. N. Kholod Ustymivka Research Station of Plant Breeding of the Institute of Plant Breeding named after V. Ya. Yuriev NAAS
Keywords: clover meadow, comprehensive study, productivity, disease damage

Abstract

The article contains the description of clover crop collection of the Ustymivska Research Station of Plant Production. The results of three-year study of 21 collection model for morphological and agronomic traits are stated. Perspective samples that can serve as the initial material in breeding drought-resistant red clover varieties are selected.

References

1. Sorty kormovykh kulʹtur selektsiyi Poltavsʹkoho instytutu Ahropromyslovoho vyrobnytstva imeni M. I. Vavilova UAAN. – Poltava, 2007 – 13 s.
2. Metodycheskye rekomendatsyy po yzuchenyyu kollektsyy mnoholetnykh kormovykh kulʹtur. – L.: Yzdatelʹstvo VYR, 1979. 41 s.
3. Oblik shkidnykiv i khvorob silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur / Za red. V. P. Omelyuty. – K.: Urozhay. – 1986. – S. 2 – 15.
4. Dovidnyk iz zakhystu roslyn / L. I. Bublyk, H. I. Vasechko, V. P. Vasylʹyev ta in.; Za red. M. P. Lisovoho. – K.: Urozhay, 1999. – S. 76 – 115.
5. Mukhyna N. A., Stankevych A. K. Kulʹturnaya flora. Mnoholetnye bobovye travy (klever, lyadvenets) / Mukhyna N. A., Stankevych A. K. – Moskva «Kolos» – 334 s.
6. Kholod S. M., Kocherha V. YA. Nebezpechni khvoroby konyushyny luchnoyi ta yikh shkodochynnistʹ v umovakh pivdennoho Lisostepu Ukrayiny // Byuletenʹ instytutu silʹsʹkoho hospodarstva stepovoyi zony NAAN Ukrayiny – 2012. № 3. S. 111 – 114.
How to Cite
Kharzchenko, J. V., Kocherga, V. Y., & Kholod, S. N. (1). Productivity of red clover (Trifolium pratense l) samples under conditions of Ustymivska Research Station of Plant Production. Feeds and Feed Production, (76), 54-58. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/575