Quality and nutritious value of feeds from legume-grass mixtures of annual crops

  • N. Y. Getman Doctor of Agricultural Sciences
  • A. N. Kurnaev Candidate of Agricultural Sciences
  • G. V. Opanasenko
  • I. A. Vygovska
  • E. N. Ksenchyna Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: barley, oat, green mass, yield, dry matter yield, feed, digestibility, energy value

Abstract

The results of the research on the productivity of green mass and dry matter yield of legume-grass mixtures of annual crops under conveyor feed production, quality indicators, coefficients of digestibility and energy value of harvested forage are stated.

References

1. Abraksova S. V. Rehulyatsyya mykrobyotsenoza konservyruemykh rastytelʹnykh kormov. – Mynsk : YVTS Mynfyna, 2011. – 174 s.
2. Avramenko P. S. Konservyruyushchye svoystva allylyzotyotsyanata pry sylosovanyy trav / P. S. Avramenko y dr. // Zootekhnycheskaya nauka Belorussyy: sb. tr. – Mynsk. – T. 22. – S. 45 – 51.
3. Hetman N. YA., Kyforuk V. V. Formuvannya kormovoyi produktyvnosti ahrofitotsenoziv odnorichnykh kulʹtur dlya vyrobnytstva vysokobilkovykh kormiv u Lisostepu pravoberezhnomu // Kormy i kormovyrobnytstvo. – Vinnytsya, 2010. – Vyp. 66. S. 73 – 77.
4. Lupashku M. F. Odnoletnye kormovye kulʹtury. – Kyshynev: Kartya Moldovenyaské, 1972. – 240 s.
5. Masalʹskaya A. A. Travosmesy s rapsom na zelenyy korm y zernosenazh / A. A. Masalʹskaya, Z. Y. Hryshyna // Kormoproyzvodstvo. – 1997. – № 4. – S. 19 – 24.
6. Prokopenko L. S., Palats O. YU., Hetman N. YA. Osoblyvosti dynamiky khimichnoho skladu pry sylosuvanni sumishok zlakovykh, bobovykh i kapustyanykh kulʹtur // Kormy i kormovyrobnytstvo. – Vinnytsya: Tezys, 2003. – Vyp. 50. – S. 149 – 154.
7. Rekomendatsyy po kormlenyyu molochnykh korov y molodnyaka krupnoho rohatoho skota. Moskva. – 1988. – 108 s.
How to Cite
Getman, N. Y., Kurnaev, A. N., Opanasenko, G. V., Vygovska, I. A., & Ksenchyna, E. N. (1). Quality and nutritious value of feeds from legume-grass mixtures of annual crops. Feeds and Feed Production, (76), 121-126. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/587

Most read articles by the same author(s)