Pesticide load on the soils of Vinnytchyna when growing sugar beet

  • S. E. Okrushko Candidate of Agricultural Sciences Vinnytsia National Agrarian University
Keywords: pesticides, soil pollution, pesticide load

Abstract

The results of researches on the application of chemical protectants when growing sugar beet are highlighted. Increase of pesticide load on the soil, especially by the group of herbicides, is established.

References

1. Vinnychchyna u tsyfrakh. Statystychnyy zbirnyk. – Vinnytsya, 2012. – 173 s.
2. Elektronnyy resurs. – Rezhym dostupu:http://www.agro-business.com.ua
3. Elektronnyy resurs. – Rezhym dostupu:http://www. vn.ukrstat.gov.ua Elektronnyy resurs. – Rezhym dostupu: http://www. glavcom.ua/articles
4. Okrushko S. YE. Pestytsydne navantazhennya u Vinnytsʹkiy oblasti // Nauka v informatsiynomu prostori. VIII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya. Tom 2. Aktualʹni problemy sʹohodennya. Tezy dop. – Dnipropetrovsʹk, 2012. – S. 68 – 70.
How to Cite
Okrushko, S. E. (1). Pesticide load on the soils of Vinnytchyna when growing sugar beet. Feeds and Feed Production, (76), 225-229. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/606