Non-traditional forage production as an important reserve for strengthening food supply in modern animal husbandry

  • I. F. Pidpaly Doctor of Agricultural Sciences
  • Y. M. Cholovsky Candidate of Agricultural Sciences
  • V. G. Lypovy Candidate of Agricultural Sciences
  • I. M. Didur Candidate of Agricultural Sciences Vinnytsia National Agrarian University
  • O. V. Knyazyuk Candidate of Agricultural Sciences Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
Keywords: non-traditional fodder production, nontraditional feeds, the nutrition of feed, efficiency of feed use

Abstract

The role, peculiarities, theoretical and practical aspects of the development of non-traditional forage production in modern farming conditions are highlighted. Experimental data on the efficiency of production and use of some non-traditional feeds in livestock production are given.

References

1. Babych A. O. Kormovi i likarsʹki roslyny u KHKH – KHKHI stolitti / A. O. Babych. – K.: Ahrarna nauka, 1996. – 822 s.
2. Zinchenko O. I. Kormovyrobnytstvo: pidruchnyk / O. I. Zinchenko. – K.: Vyshcha shkola, 1994. – 440 s.
3. Kaletnik H. M. Molochna produktyvnistʹ koriv i zhyrnokyslotnyy sklad molochnoho zhyru pry vykorystanni v skladi ratsioniv sukhoyi pislyaspyrtovoyi bardy / H. M. Kaletnik, YU. V. Obertyukh, O. V. Shutyak // Kormy i kormovyrobnytstvo. – 2011. – Vyp. 68. – S. 133 – 139.
4. Makarenko P. S. Luchne i polʹove kormovyrobnytstvo: navch. posibnyk / P. S. Makarenko. – Vinnytsya: FOP Danylyuk V. H., 2008. – 548 s.
5. Sarnatsʹkyy P. L. Netradytsiyni kormovi kulʹtury / P. L. Sarnatsʹkyy, YU. V. Vydrin, I. P. Chumachenko. – K.: Urozhay, 1991. – 138 s.
6. Svezhentsov A. Y. Netradytsyonnye kormovye dobavky dlya zhyvotnykh y ptytsy: monohrafyya / A. Y. Svezhentsov, V. N. Korobko. – D.: ART- PRESS, 2004. – 296 s.
7. Rekomendatsiyi. Netradytsiyni tekhnolohiyi zahotivli kormiv iz bobovykh i zlakovykh trav iz pidvyshchenoyu volohistyu / Kulyk M. F., Petrychenko V. F., Hlushko L. T. ta in. – Vinnytsya, 2006. – 13 s.
8. Uteush YU. A. Kormovi resursy flory Ukrayiny / YU. A Uteush, M. H. Lobas. – K.: Naukova dumka, 1996. – 218 s.
9. Cholovsʹkyy YU. M. Formuvannya zernovoyi produktyvnosti sortiv lyupynu vuzʹkolystoho zalezhno vid vplyvu norm ta strokiv vnesennya mineralʹnykh dobryv v umovakh pravoberezhnoho Lisostepu: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. s.-h. nauk : spets. 06.01.09 «roslynnytstvo» / Yuriy Mykolayovych Cholovsʹkyy; Vinn. derzh. ahrarn. un-t. – Vinnytsya, 2008. – 21 s.
10. Chudak R. A. Vykorystannya fitobiotykiv u hodivli silʹsʹkohospodarsʹkykh tvaryn: monohrafiya / R. A. Chudak. – Vinnytsya: Balyuk I. B., 2010. – 262 s.
How to Cite
Pidpaly, I. F., Cholovsky, Y. M., Lypovy, V. G., Didur, I. M., & Knyazyuk, O. V. (1). Non-traditional forage production as an important reserve for strengthening food supply in modern animal husbandry. Feeds and Feed Production, (76), 252-257. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/611