Peculiarities of leaf surface formation and its impact on dry matter productivity of spring vetch varieties under conditions of the right-bank ForestSteppe of Ukraine

  • А. V. Aralov Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: spring vetch, sowing dates, plant density, mass of dry matter, productivity

Abstract

The results of studies on the effect of sowing rates and terms on the peculiarities of leaf surface formation and dynamics of the net photosynthetic productivity (NPP) of spring vetch varieties are presented.

References

1. Aralov V. I., Palamarchuk P. V., Atamanenko V. M. Vyka Prybuzʹka-19. Osoblyvosti vyroshchuvannya // Zemlya podilʹsʹka – 1996. – 156 s.
2. Babych A. O. Fotosyntetychna diyalʹnistʹ ta urozhaynistʹ nasinnya soyi zalezhno vid strokiv sivby ta systemy zakhystu vid khvorob v umovakh Lisostepu Ukrayiny / A. O. Babych, O. M. Venediktov – Kormy i kormovyrobnytstvo. Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk. – Vinnytsya, 2004. – Vyp. 53. – S. 83—88.
3. Huryna Y. V. Fotosyntetycheskaya deyatelʹnostʹ posevov mnoholetney travosmesy v uslovyyakh rekulʹtyvyruemoho Zolootvala / Y. V. Huryna – Nauchnyy zhurnal KubHAU. – 2010. – № 62 (08) – S. 1—6.
4. Kovtun K. P. Vplyv mineralʹnykh dobryv na fotosyntetychnu diyalʹnistʹ roslyn pelyushky (horokhu polʹovoho) ta yiyi sumishok v umovakh Polissya / K. P. Kovtun, O. V. Vyshnevsʹka, O. V. Markina, L. I. Veyko – Zhytomyr: Ahropromyslove Polissya, 2009. – № 2 – S. 27–31.
5. Nychyporovych A. A. Fotosyntez y teoryya poluchenyya vysokykh urozhaev / M.: Yzd-vo AN SSSR. – 1956. – 330 s.
6. Petrychenko V. F. Fotosyntetychna diyalʹnistʹ lyupynu vuzʹkolystoho v mono posivakh ta ahrotsenozakh v umovakh Polissya Ukrayiny. Petrychenko V. F., Vyshnevsʹka O. V. // Kormy ta kormovyrobnytstvo. – 2010. – № 66. – S. 3—8.
How to Cite
AralovА. V. (1). Peculiarities of leaf surface formation and its impact on dry matter productivity of spring vetch varieties under conditions of the right-bank ForestSteppe of Ukraine. Feeds and Feed Production, (75), 87-91. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/651