Influence of mineral fertilizers on the growth, development and grain yield of blue lupine varieties under conditions of the right-bank Forest-Steppe

  • I. F. Pidpaly Doctor of Agricultural Sciences
  • Y. N. Cholovsky Candidate of Agricultural Sciences
  • V. G. Lypovy Candidate of Agricultural Sciences
  • I. N. Didur Candidate of Agricultural Sciences Vinnytsia National Agrarian University
  • A. S. Zabarny Candidate of Agricultural Sciences Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: growth, development, grain productivity, variety, narrowleaf lupin, mineral fertilizers

Abstract

The results of studies on the effect of mineral fertilizers on the growth, development and grain yield of blue lupine varieties Crystal and Mirtan in the rightbank Forest-Steppe of Ukraine are presented.

References

1. Dospekhov B. A. Metodika polevogo opyta / Dospekhov B. A. – M.: Agro- promizdat, 1985. – 351 s.
2. Kerefov K. N. Biologicheskiye osnovy rasteniyevodstva / K. N. Kerefov. – M.: Vysshaya shkola, 1982. – 480 s.
3. Metodika derzhavnogo sortoviprobuvannya síl's'kogospodars'kikh kul'tur / píd red. Volkodava V. V. – K., 2000. – Vip. 1. – 100 s.
4. Metodicheskiye rekomendatsii po biologicheskomu kontrolyu za sel'skokhozyaystvennymi kul'turami / [obshch. red. F. M. Kuperman, G. A. Makarovoy]. – M.: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1970. – 179 s.
5. Metodika provedennya doslídív po kormovirobnitstvu / píd red. A. O. Babicha. – Vínnitsya, 1998. – 79 s.
6. Osnovi naukovikh doslídzhen' v agronomíí̈ / [V. O. Êshchenko, P. G. Kopitko, V. P. Oprishko, P. V. Kostogriz; za red. V. O. Êshchenka]. – K.: Díya, 2005. – 288 s.
7. Sozínov O. O. Printsipi rozvitku agrosferi Ukraí̈ni v KHKHÍ stolíttí / O. O. Sozínov : zb. nauk. prats' Ínstitutu zemlerobstva UAAN. – K., 1999. – Vip. 4. – S. 91–96.
8. Takunov I. P. Primeneniye molibdena i bora pod uzkolistnyy lyupin na serykh lesnykh pochvakh / I. P. Takunov, L. L. Yagovenko // Agrokhimiya. – 1995. – № 10. – S. 75–81.
How to Cite
Pidpaly, I. F., Cholovsky, Y. N., Lypovy, V. G., Didur, I. N., & Zabarny, A. S. (1). Influence of mineral fertilizers on the growth, development and grain yield of blue lupine varieties under conditions of the right-bank Forest-Steppe. Feeds and Feed Production, (75), 104-112. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/654