Water and physical properties of the soil and contamination of corn sowings depending on the primary tillage systems

  • V. P. Borona Doctor of Agricultural Sciences
  • V. S. Zadorozhny Candidate of Agricultural Sciences
  • S. V. Kolodiy Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: tillage, humidity, density, plowing, notill, shallow cultivation

Abstract

The influence of different systems of the basic tillage on water and physical properties of the soil, contamination of crops and productivity of maize is studies.

References

1. Yavorsʹkyy O. H. Burʺyany i zakhody borotʹby z nymy / O. H. Yavorsʹkyy, I. V. Veselovsʹkyy, O. V. Fisyunov. – K.: 1979. – 191 s.
2. Sayko V. F. Systemy osnovnoho obrobitku v Ukrayini / V. F. Sayko, A. M. Maliyenko. – Kyyiv. – 2007. – 41 s.
3. Tanchyk S. P. No-till i ne tilʹky suchasni systemy zemlerobstva // Propozytsiya. – 2009. – № 7. – 59 s.
4. Manʹko YU. P. Bahatorichnyy monitorynh vplyvu system osnovnoho obrobitku gruntu v zerno-prosapniy sivozmini na zabur'yanenistʹ rilli / YU. P. Manʹko, I. V. Lytvynenko // Zb. naukovykh pratsʹ. Spets. vyp. Bur'yany, osoblyvosti yikh biolohiyi ta system kontrolyuvannya u posivakh s.-h. kulʹtur. – K.: 2012. – S. 143–149.
5. Matyukha V. L. Efektyvnistʹ milkoho obrobitku pid kukurudzu v umovakh pivnichnoho Stepu Ukrayiny / V. L. Matyukha // Materialy 7-yi nauk.-teor. konf. Ukr. nauk. tov. herbolohiv «Roslyny burʺyany: osoblyvosti biolohiyi ta ratsionalʹnoyi systemy yikh kontrolyuvannya v posivakh s.-h. kulʹtur. – Kyyiv: «Koloobih». – 2010. – S. 206–210.
6. Medvedev V. V. Nulʹovyy obrobitok gruntu v Yevropeysʹkykh krayinakh. – Kharkiv. – 2010. – 200 s.
7. Tsylyuryk O. I. Nulʹovyy obrobitok gruntu pid kukurudzu v umovakh Stepu / O. I. Tsylyuryk, A. H. Horobetsʹ, YU. I. Tkalich ta inshi // Ahronom. – 2011. – № 4. – S. 62–65.
8. Revut Y. B. Fyzyka pochv. – L.: Kolos, 1972. – 368 s.
9. Medvedev V. V. Optymyzatsyya ahrofyzycheskykh svoystv chernozemov. – M.: Ahropromyzdat, 1988. – 160 s.
10. Obrobitok gruntu v systemi intensyvnoho zemlerobstva / za red. V. M. Krutya. – K.: Urozhay, 1986. – 136 s.
How to Cite
Borona, V. P., Zadorozhny, V. S., & Kolodiy, S. V. (1). Water and physical properties of the soil and contamination of corn sowings depending on the primary tillage systems. Feeds and Feed Production, (75), 130-136. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/657

Most read articles by the same author(s)