Biological and technological preconditions for obtaining high-quality forage

  • В. П. Kovalenko Candidate of Agricultural Sciences National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Keywords: cereal grasses, red clover, alfalfa sowing, bromus inermis, mowing period, feed

Abstract

The problem of production intensification of high-quality grass forage and selecting optimum time for grass stand mowing is highlighted.

References

1. Babych A. O. Kormovyrobnytstvo – spetsializovana haluzʹ / Za red. Babych A. O., Zabrodsʹkyy O. YE., Tabensʹkyy I. Y; – K.; Urozhay, 1986. – 184 s.
2. Zinchenko O. I. Kormovyrobnytstvo / Zinchenko O. I. – K.: Vyshcha shk., 1994. – 440 s.
3. Pidpalyy I. F. Naukove obgruntuvannya i rozrobka pryyomiv intensyfikatsiyi kormovyrobnytstva na zroshuvanykh zemlyakh Lisostepu Ukrayiny: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. s.-h. nauk / I. F. Pidpalyy – Vinnytsya, 1995. – 46 s.
How to Cite
KovalenkoВ. П. (1). Biological and technological preconditions for obtaining high-quality forage. Feeds and Feed Production, (74), 41-47. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/681