Formation of leaf-stem and root mass of the secondyear clover in conditions of the right-bank Forest-Steppe

  • T. A. Zabarna Institute of Feed UAAS
Keywords: meadow clover, leaf-stem mass, root system, mineral elements, regression equations

Abstract

Researches have revealed the influence of mineral fertilizers, inoculation, and method of cultivation on the formation of leaf-stem and root mass of clover cultivars. Regression models of green mass growing and dry matter output depending on the root system development are established.

References

1. Petrichenko V. F. Obg`runtuvannya tekhnologi`j viroshhuvannya kormovikh kul`tur ta energozberezhennya v pol`ovomu kormovirobnicztvi` / V. F. Petrichenko // Vi`snik agrarnoyi nauki. -2003. -#10. – Speczvipusk. - S. 6-10.
2. Shajtanov O. L. Vliyanie sortov klevera lugovogo na plodorodie sery`kh lesny`kh pochv / O. L. Shajtanov, R. A. Shurkhno // Kormoproizvodstvo. -2004. -#3. -S. 19-20.
3. Dronova T. N. Vozdely`vanie klevera lugovogo na oroshaemy`kh zemlyakh Volgogradskogo Zavolzh`ya. / T. N. Dronova, V. M. Zinchenko // Kormoproizvodstvo. -2004. -# 12. -S. 17-21.
4. Grislis S. V. Klever lugovoj v sovremenny`kh agrofitoczenozakh / S.V. Grislis // Kormoproizvodstvo. -2000. -#1 -S. 16-17.
5. Gaitov T.A. Mnogoletnie travy` kak faktor povy`sheniya e`ffektivnosti zemlepol`zovaniya /T.A. Gaitov // Kormoproizvodstvo.-2001. -#8. -S. 16-18.
6. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opy`ta / B. A. Dospekhov -M.:Agropromizdat, -1985. -347s.
7. Shatilov I. S. Fotosinteticheskaya deyatel`nost` klevera lugovogo v polevy`kh usloviyakh / I. S. Shatilov // Kormoproizvodstvo Rossii. Sb. nauch. trud. k 75-letiyu VNIIK im. V. R. Vil`yamsa –M:. -1997. –S. 257- 271.
How to Cite
Zabarna, T. A. (1). Formation of leaf-stem and root mass of the secondyear clover in conditions of the right-bank Forest-Steppe. Feeds and Feed Production, (64), 148-155. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/69