Analysis of reciprocal cross hybrids of corn by productivity and pest resistance

  • O. V. Klymchuk Candidate of Agricultural Sciences Vinnytsia National Agrarian University
Keywords: corn, self-pollinated line, simple hybrid, reciprocal crossing, yield, pest

Abstract

Experimental results of the study of reciprocal-cross hybrids of corn depending on the productivity and pest resistance are stated in the article. Features of inheritance of these traits by simple hybrids depending on maternal and paternal form are set.

References

1. Klymchuk O. V. Selektsiya ta vyroshchuvannya kukurudzy v umovakh monokulʹtury: monohrafiya / O. V. Klymchuk. – Vinnytsya: VDAU, 2009. – 216 s.
2. Klymenko P. D. Khozyaystvenno-byolohycheskaya otsenka hybrydov kukuruzy ot pryamykh y obratnykh skreshchyvanyy: Avtoref. dys. kand. s.-kh. nauk. – Kyev, 1962. – 20 s.
3. Mann Ch. E. Magnitude and stability over environments of reciprocal-cross differences in maize hybrids and their implications on maize breeding / Ch. E. Mann, W. G. Pollmer, D. Klein // Maydica. – 1981. – Vol. 26, № 4. – R. 239–252.
4. Klasyfikator-dovidnyk vydu Zea mays L. / I. A. Hurʺyeva, V. K. Ryabchun, L. V. Kozubenko ta in. – Kharkiv, 1994. – 72 s.
5. Metodyka derzhavnoho sortovyprobuvannya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur / Za red. V. V. Volkodava. – Vypusk druhyy (zernovi, krupʺyani ta zernobobovi kulʹtury). – K., 2001. – 65 s.
6. Khotyleva L. V. Vzaymodeystvye henov pry heterozyse / L. V. Khotyleva, L. A. Tarutyna. – Mynsk: Navuka y tékhnyka, 1990. – 176 c.
7. Fedyn M. A. Statystycheskye metody henetycheskoho analyza / M. A. Fedyn, D. YA. Sylys, A. V. Smyryaev. – M.: Kolos, 1980. – 207 s.
How to Cite
Klymchuk, O. V. (1). Analysis of reciprocal cross hybrids of corn by productivity and pest resistance. Feeds and Feed Production, (73), 84-92. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/753