Formation of varietal soybean yield in the western Steppe

  • M. I. Bakhmat Doctor of Agricultural Sciences
  • O. M. Bakhmat Candidate of Agricultural Sciences State Agrarian and Engineering University in Podilya
Keywords: soya, sort, inoculant, microfertilizer, method of sowing, yield

Abstract

The problems of soybean cultivation technology using inoculants and micronutrients and their influence on seed yield are studied.

References

1. Adamenʹ F. F. Vzayemodiya sortiv soyi zi shtamamy bulʹbochkovykh bakteriy / F. F. Adamenʹ, YE. M. Turin // Byuletenʹ Instytutu zernovoho hospodarstva. – 2005. – № 23–24. – S. 103—l06.
2. Babych A. O. Selektsiya, vyrobnytstvo, torhivlya i vykorystannya soyi u sviti / A. O. Babych, A. A. Babych-Poberezhna. – K. : Ahrarna nauka, 2011. – 548 s.
3. Kalensʹka S. M. Produktyvnistʹ yak intehralʹnyy pokaznyk zastosuvannya tekhnolohichnykh pryyomiv vyroshchuvannya soyi na chornozemakh typovykh / S. M. Kalensʹka, N. V. Novytsʹka, D. V. Andriyetsʹ // Kormy i kormovyrob.: Mizhvid. temat. nauk. zb. – Vinnytsya, 2011. – Vyp. 69. – S. 74—78.
4. Kaminsʹkyy V. F. Vplyv elementiv tekhnolohiyi vyroshchuvannya na urozhaynistʹ soyi v umovakh pivnichnoho Lisostepu Ukrayiny / V. F. Kaminsʹkyy, N. P. Mosʹondz // Kormy i kormovyrobnytstvo: mizhvid. temat. nauk. zb. – Vinnytsya, 2010. – Vyp. 66. – S. 91—95.
5. Petrychenko V. F. Naukovi osnovy staloho soyesiyannya v Ukrayini / V. F. Petrychenko // Kormy i kormovyrobnytstvo : mizhvid. temat. nauk. zb. – Vinnytsya, 2011. – Vyp. 69. – S. 3—10.
6. Shevnikov M. YA. Formuvannya vrozhayu soyi pid vplyvom mineralʹnykh dobryv ta inokulyatsiyi / M. YA. Shevnikov, L. I. Fesenko // Visnyk Kharkivsʹkoho NAU im. V. V. Dokuchayeva. – 2004. – № 6. – S. 211—213.
How to Cite
Bakhmat, M. I., & Bakhmat, O. M. (1). Formation of varietal soybean yield in the western Steppe. Feeds and Feed Production, (73), 138-144. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/764