Use of metabolic feed energy on synthesis of protein, lactose and lipids of milk and accumulation of fat in cow organism

  • М. F. Kulyk Corresponding Member of NAAS
  • О. І. Scoromna Candidate of Agricultural Sciences
  • Y. V. Obertyukh Candidate of Agricultural Sciences
  • V. P. Zhukov Candidate of Agricultural Sciences
  • P. V. Berezovskiy
  • L. О. Gonchar
  • І. О. Vygovska Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: metabolism energy, dry matter, crude protein, crude fiber, nitrogen-free extractives, starch, sugar, propionic acid, dairy productivity, milk fat, lactose

Abstract

Starch with sugar except for corn grain and silage with 13 and 16,9 % content of nonstructural carbohydrates is a limiting factor of the use of metabolic energy of protein for the synthesis of milk in green mass of herbage.

References

1. Vattio M. A., Khovard V. T. i dr. Osnovnyye aspekty proizvodstva moloka. Tsikl statey. Mezhdunarodnyy Institut po issledovaniyu i razvitiyu molochnogo zhivotnovodstva im. Babkoka. Universitet Viskonsina, Medison. SSHA, 2000.
2. Grigor'yev N. G. Otsenka pitatel'nosti kormov po obmennoy energii / Rezervy kormoproizvodstva, 1987. — S. 109—128.
3. Grigor'yev N. G., Volkov N. P., Vorob'yev Ye. S. i dr. Biologicheskaya polnotsennost' kormov. – M.: Agropromizdat, 1989. – 287 s.
4. Durst L., Vittman M. Kormleniye osnovnykh vidov sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh. – Vinnitsa: NOVA KNIGA, 2003. – 384 s.
5. Kalashnikov A. P., Kleymenov N. I., Bakanov V. N. i dr. Normy i ratsiony kormleniya sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh / Spravochnoye posobiye. – M.: Agropromizdat, 1985. – 352 s.
6. Kalashnikov A. P. i dr. Normy i ratsiony kormleniya sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh: Spravochnoye posobiye. 3-ye izdaniye / Pod red. A. P. Kalashnikova, V. I. Fisinina, V. V. Shcheglova, N. I. Kleymenova. – M.: Dzhangar, 2003. – 456 s.
7. Kulik M. F., Zasukha T. V., Yurchenko V. K. ta ín. Osnovi tekhnologíy virobnitstva produktsíí̈ tvarinnitstva: Prakt. posíb. – K.: Vid-vo «Síl'gosposvíta», 1994. – 432 s.
8. Shtraub F. B. Biokhimiya. – Budapesht, 1965. – 772 s.
How to Cite
KulykМ. F., ScoromnaО. І., Obertyukh, Y. V., Zhukov, V. P., Berezovskiy, P. V., GoncharL. О., & VygovskaІ. О. (1). Use of metabolic feed energy on synthesis of protein, lactose and lipids of milk and accumulation of fat in cow organism. Feeds and Feed Production, (73), 218-227. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/781

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>