The influence of conserved damp corn grain on milk productivity of cows and milk quality

  • A. N. Kurnaev candidate of agricultural sciences
  • V. V. Khryplyvyi Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: canned wet corn grain, feeding ration, dairy productivity of cows

Abstract

The results of experiment on the establishment of the effect of feeding of conserved damp corn grain in the composition of farm ration on milk productivity and milk quality in comparison with dried corn grain are stated.

References

1. Hlushko L. T. Udoskonalennya tekhnolohiy konservuvannya, sushinnya ta vykorystannya zerna kukurudzy v hodivli koriv i pry vidhodivli bychkiv: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. s.-h. nauk: spets. 06.02.02. / L. T. Hlushko – Lʹviv, 2004.– 20 s.
2. Enerhooshchadni tekhnolohiyi kormiv – osnova konkurentozdatnoho tvarynnytstva / Kulyk M. F., Kaletnyk H. M., Hlushko L. T., Petrychenko V. F., ta in. / Za red. M. F. Kulyka, H. M. Kaletnyka, L. T. Hlushko. – Vinnytsya: PP Vydavnytstvo «Teza», 2006. – 340 s.
3. Kulyk M. F., Petrychenko V. F., Stasyuk O. K., Ovsiyenko A. I., Herasymchuk A. I., Hlushko L. T., Obertyukh YU. V. Tekhnolohiya zahotivli volohoho zernofurazhu // Ahrarna nauka vyrobnytstvu. – 2004. – № 3 (29). – S. 23.
4. Kulyk M., Kurnayev O., Korniychuk O., Khryplyvyy V., Lynnyk V., Pylypchuk M., Andrusenko M. Konservuvannya volohoho zerna kukurudzy v bih-behakh // Tvarynnytstvo Ukrayiny. – 2011. – № 8. – S. 2—4.
5. Kulyk M. F., Petrychenko V. F., Kurnayev O. M. ta in. Sposib konservuvannya volohoho zerna / Patent na korysnu modelʹ № 67263 vid 10.02.2012. Byul. № 3.
How to Cite
Kurnaev, A. N., & Khryplyvyi, V. V. (1). The influence of conserved damp corn grain on milk productivity of cows and milk quality. Feeds and Feed Production, (72), 162-166. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/816