Spring barley varieties selected by the Institute of Feeds and Agriculture of Podillia of NAAS

  • A. B. Mareniuk Candidate of Agricultural Sciences Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
Keywords: varieties, spring barley, selection, yield

Abstract

The directions and results of work on the selection of spring barley varieties, which have a high potential for productivity and adaptability to stressful conditions, are shown.
The characteristic of new varieties of spring barley Arystei, Airys and Tyver selected by the Institute of Feeds and Agriculture of Podillia of NAAS is given.

References

1. Ahronab Chernozemʹya // Hazeta dovidnyk dlya spetsialistiv APK ta kharchovoyi promyslovosti – 2017. – № 11 – S. 15.
2. Korchynsʹkyy A. A. Ahroekolohichni ta adaptyvni prychyny formuvannya i vykorystannya sortovykh resursiv Ukrayiny / A. A. Korchynsʹkyy, M. S. Shevchuk, A. V Andryushchenko // Sortovyvchennya ta okhorona prav na sorty roslyn: naukovo-praktychnyy zhurnal. M-vo ahrarnoyi polityky Ukrayiny, Derzhavna sluzhba z okhorony prav na sorty roslyn, Ukrayinsʹkyy instytut ekspertyzy sortiv roslyn; holov. red. Khadzhymatov V. A. [ta in.]. – K., 2010. – № 1 (11) – S. 48–52.
3. Derzhavnyy reyestr sortiv roslyn, prydatnykh dlya poshyrennya v Ukrayini u 2018 rotsi [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.minagro.gov.ua/system/files/Reestr%16.05.2018.pdf
4. Metodyka derzhavnoho sortovyprobuvannya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur. Vyp. 1. Zahalʹna chastyna / red. V. V. Volkodav; Derzh. komis. Ukrayiny po vyprobuvannyu ta okhoroni sortiv roslyn. – K. : [b. v.], 2000. – 100 s.
5. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta (s osnovamy statystycheskoy obrabotky rezulʹtatov yssledovanyy) / B. A. Dospekhov – M.: Kolos, 1985. – 336 s.
How to Cite
Mareniuk, A. B. (1). Spring barley varieties selected by the Institute of Feeds and Agriculture of Podillia of NAAS. Feeds and Feed Production, (86), 22-28. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/91