Selection work with Trifolium pratense L. and Trifolium hybridym L. under Precarpathian conditions

  • L. Z. Baistruk-Hlodan Candidate of Agricultural Sciences
  • H. Z. Zhapaleu Institute of Agriculture of the Carpathian Region NAAS
Keywords: Trifolium pratense L., Trifolium hybridym L., productivity, correlations, variety samples

Abstract

The article presents the results of the study of collection samples. Sources and donors have been singled out by a set of economically valuable features. Correlations between individual morphological and biological properties and economically valuable characteristics of three variety samples of Trifolium hybridym L. are determined. Separate factorial features, which are the most closely correlated with the resulting characteristics and which should be taken into account when selecting the best plants, are identified.

References

1. Babych A. O. Kormovi i likarsʹki roslyny v KHKH–KHKHI stolittyakh / A. O. Babych. – Kyyiv: Ahrarna nauka. – 1996. – S. 55—94, 167—174.
2. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta (s osnovamy statystycheskoy obrabotky rezulʹtatov yssledovanyy) / B. A. Dospekhov. – M. : Ahropromyzdat, 1985. – 351 s.
3. Konyk H. S. Metodolohiya selektsiyi bahatorichnykh bobovykh i zlakovykh trav u Peredkarpatti / H. S. Konyk, L. Z. Baystruk-Hlodan, M. M. Khomʺyak, H. Z. Zhapaleu // Metodychni rekomendatsiyi. Obroshyno: 2015. – 100 s.
4. Konyk H. S. Formuvannya ta zberezhennya henetychnoho riznomanittya kormovykh i hazonnykh trav u Peredkarpatti / H. S. Konyk, L. Z. Baystruk-Hlodan, M. M. Khomʺyak, M. S. Halan, H. Z. Zhapaleu // Metodychni rekomendatsiyi. Obroshyno: 2015. – 51 s.
5. Kulʹturnaya flora: mnoholetnye bobovye travy / pod red. N. A. Mukhynoy y A. K. Stankevych – M. : Kolos, 1993. – 335 s.
6. Metodycheskye ukazanyya po yzuchenyyu myrovoy kollektsyy mnoholetnykh kormovykh trav / [P. A. Lubenets y dr.]. – M. : [b. y.], 1971. – 24 s.
7. Metodycheskye ukazanyya po opredelenyyu ékonomycheskoy éffektyvnosty sortov selʹskokhozyaystvennykh kulʹtur / MSKH SSSR. – M. [b. y.], 1974. – 88 s.
8. Metodycheskye ukazanyya po selektsyy mnoholetnykh trav / [P. A. Voshchynyn y dr.]. – M : [b. y.], 1978. – 130 s.
9. Metodyka provedennya ekspertyzy sortiv na vidmitnistʹ, odnoridnistʹ ta stabilʹnistʹ (VOS) (kormovi kulʹtury). K. : [b. v], 2001. – S. 5—8.
10. Metodyka provedennya doslidiv z kormovyrobnytstva i hodivli tvaryn / za red. A. O. Babycha. – [vyd. druhe, dopov.] – K.: Ahrarna nauka, 1998. – 80 s.
13. Naukovi osnovy ahropromyslovoho vyrobnytstva v zoni Polissya i Zakhidnoho rehionu Ukrayiny / Redkol.: M. V. Zubetsʹ (holova redaktsiynoyi kolehiyi) ta in. – K.: Urozhay, 2004. 129—266 s.
14. Novoselova A. S. Selektsyya y semenovodstvo klevera. – M.: Ahropromyzdat, 1986, – 199 s.
How to Cite
Baistruk-Hlodan, L. Z., & Zhapaleu, H. Z. (1). Selection work with Trifolium pratense L. and Trifolium hybridym L. under Precarpathian conditions. Feeds and Feed Production, (86), 29-33. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/92