Adaptive features of Triticum Spelta L. variety samples by the quantitative characteristics of grain quality

  • I. P. Diordieva Candidate of Agricultural Sciences Uman National University of Horticulture
Keywords: Triticum Spelta L., weight of 1000 grains, gluten content, protein content, homeostatism, breeding value

Abstract

The paper presents research results on the determination of homeostatism indicators, breeding value and variability of variety samples of Triticum Spelta L. according to the quantitative characteristics of grain quality and their differentiation by the level of adaptive potential.

References

1. Ulynetsʹ V. Z., Meleshko A. O. Adaptyvni i produktyvni modeli sortiv ozymoyi pshenytsi stepovykh rehioniv Ukrayiny. Posibnyk ukrayinsʹkoho khliboroba. 2012. T. 2. S. 190–193.
2. Lytus M. V. Vplyv poyednannya eksperymentalʹnoho mutahenezu z hibrydyzatsiyeyu ozymoyi pshenytsi na adaptyvnistʹ v umovakh tsentralʹnoho Lisostepu Ukrayiny. Visnyk Cherkasʹkoho instytutu ahropromyslovoho vyrobnytstva. 2011. Vyp. 11. S. 65—69.
3. Eberhard S. A., W. A. Russel. Stability parameters for comparing varieties. Crop Sci. 1966. № 6. P. 336—400.
4. Burdenyuk-Tarasevych L. A., Dubova O. A., Khamula V. S. Otsinka adaptyvnoyi zdatnosti sortiv pshenytsi mʺyakoyi ozymoyi v umovakh Lisostepu Ukrayiny. Selektsiya i nasinnytstvo. 2012. Vyp. 101. S. 3—11.
5. Grogan S. M., Baenziger P. S., Anderson J., Byrne P. F. Phenotypic Plasticity of Winter Wheat Heading Date and Grain Yield across the US Great Plains. Crop science. 2016. № 56(5). P. 21—35.
6. Herman J., Sultan S. Adaptive transgenerational plasticity in plants: Case studies, mechanisms, and implications for natural populations. Front Plant Sci. 2011. V. 2. № 102. P. 1—10.
7. Yvanchenko Y. H., Volʹf V. H., Lytun P. P. K metodyke yzuchenyya plastychnosty sortov. Selektsyya y semenovodstvo. 1978. № 40. S. 16—18.
8. Finley K. W., Wilkinson I. N. The analysis of adaptation in a plant breeding program. Austral J. Agr. Res. 1963. № 14. P. 742—754.
9. Lewis D. Gene-environmental interaction: A. relationship between dominance, heterosis, phenotypic stability and variability. Heredity. 1954. Vol. 8. R. 333—356.
10. Langer I., Frey K., Bailey T. Associations among productivity, production response and stability index in oat varieties. Euphytica. 1979. Vol. 28. P. 17—44.
11. Kochmarsʹkyy V. S., Zamlila N. P., Vohlohdina H. B., Humenyuk O. V., Voloshchuk S. I. Rivenʹ adaptyvnosti perspektyvnykh liniy pshenytsi mʺyakoyi ozymoyi v umovakh Lisostepu Ukrayiny. Myronivsʹkyy visnyk. 2016. № 2. S. 98—116.
12. Sandukhadze B. Y., Zhuravlëva E. V. Stabylʹnostʹ y adaptyvnostʹ sortov ozymoy pshenytsy NYYSKH TSRNZ. Vestnyk RASKHN. 2008. № 1. S. 41—43.
13. Starodubtsev V. N., Stepanova L. P., Korenʹkova E. A. Sortovaya varyabelʹnostʹ, produktyvnyy adaptyvnyy potentsyal y kachestvo urozhaya sortov ozymoy pshenytsy. Zemledelye. 2011. № 6. S. 22—23.
14. Metodyka derzhavnoyi naukovo-tekhnichnoyi ekspertyzy sortiv roslyn. Metody vyznachennya pokaznykiv yakosti produktsiyi roslynnytstva. K.: Ukrayinsʹkyy instytut ekspertyzy sortiv roslyn, 2011. 133 s.
15. Ermantraut E. R., Hudzʺ V. P. Statystycheskyy analyz rezulʹtatov ahronomycheskykh yssledovanyy v prykladnoy prohramme «EXCEL-2000». Materyaly Mezhdunarodnoy nauchno-praktycheskoy konferentsyy «Sovremennye problemy opytnoho dela». SPb, 2000. S. 13—134.
16. Khanhylʹdyn V. V., Lytvynenko N. A. Homeostatychnostʹ y adaptyvnostʹ sortov ozymoy pshenytsy. Nauchn.-tekhn. byul. VS·HY. 1981. Vyp. 39. S. 14—22.
How to Cite
Diordieva, I. P. (1). Adaptive features of Triticum Spelta L. variety samples by the quantitative characteristics of grain quality. Feeds and Feed Production, (86), 44-49. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/96