[1]
L. G. Belyavskaya, “Soybean variety Anthracite”, FFP, no. 73, pp. 64-66, 1.